نمایندگان عرب پارلمان اسرائیل همنوا با حکومت فلسطینی به اقدامات علیه اسرائیل ادامه می دهند

در قانون ملیت آمده کهاسرائیل کشور ملت یهود است و دولت وظیفه دارد برای تقویت جنبه های ملی و میهنی کشور بکوشد 

شماری از  نمایندگان عرب پارلمان اسرائیل به اقدامات بین المللی و بین العربی خود علیه قانون ملیت در اسرائیل ادامه می دهند. این تلاش همزمان با اقدامات حکومت خودگردان فلسطینی، در همین رابطه، علیه اسرائیل است که به دیوان عالی بین المللی روی آورده و خواهان باطل ساختن این قانون است.

در قانون ملیت که ماه گذشته از تصویب کنست (پارلمان اسرائیل) گذشت، همانند بسیاری کشورهای دیگر زبان رسمی برقرار گردیده و تاکید شده که اسرائیل کشور ملت یهود است و دولت وظیفه دارد برای تقویت جنبه های ملی و میهنی کشور بکوشد.

اعراب ادعا می کنند که این قانون، حقوق آنان را پایمال می کند و تساوی حقوق را از میان برمی دارد. آنها حتی قانون ملیت را “نژادپرستانه” توصیف کرده اند و این در حالی که قانون مزبور بر حسب ملیت و میهن پرستی قرار دارد و به نژاد ارتباطی ندارد.

در میان یهودیان که کشور اسرائیل را سرزمین آمال و آرمان های خویش می دانند، افرادی از روسیه تا اتیوپی و از ژاپن تا ایالات متحده وجود دارند و کسی نمی تواند آنها  را به نژادپرستی متهم سازد – بلکه، آنان همگی خود را وابسته به فرهنگ و دین و تمدن یهود می دانند.

یک نماینده پارلمان اسرائیل به نام احمد طیبی، که از رهبران فراکسیون سیزده گانه نمایندگان عرب در پارلمان اسرائیل است، با سخنرانی در همایش نمایندگان کشورهای عضو جامعه عرب، اتهامات زیادی را به خاطر تصویب این قانون متوجه دولت راست گرای اسرائیل ساخت و همچنین گفت که چنین قانونی به امکان پیشبرد صلح با فلسطینی ها آسیب می رساند.

یادآوری می شود که فلسطینیان خواهان آن هستند که در چارچوب توافق صلح با اسرائیل، به حدود شش میلیون نفر فلسطینی در سراسر جهان و از جمله در کشورهای عرب اجازه داده شود در اسرائیل مستقر گردند.

به سخنی دیگر، فلسطینیان از یک سو می خواهند کشور مستقل خود را در کنار اسرائیل برپا سازند و همزمان میلیون ها فلسطینی به خاک اسرائیل سرازیر گردند تا بافت فرهنگی و دینی و اجتماعی آن را به سود فلسطینیان، کاملا دگرگون سازند.

آگاهان می گویند که تصویب قانون ملیت، اجرای این خواسته و ترفند فلسطینی ها را برای محو کردن هویت یهودی اسرائیل خنثی می کند.

نمایندگان عرب پارلمان اسرائیل، با استفاده از دموکراسی کامل در این کشور، با سران اتحادیه اروپا نیز دیدار داشتند و از آن ها خواستند اسرائیل را زیر فشار بگذارند که این قانون را لغو کند.

یک نماینده عرب دیگر به نام اَیمَن العُوده در دیدار با نمایندگان عرب در اتحادیه اعراب، در همین باره با آنها سخن گفت.

دکتر احمد طیبی نماینده عرب پارلمان اسرائیل، در نطقی در همایش جامعه عرب، از جمله خواستار شد که اعراب هزینه برپایی یک دانشگاه عربی در اسرائیل را فراهم سازند و بورس های تحصیلی سخاوتمندانه در اختیار دانشجویان عرب اسرائیل قرار دهند.

با آن که احمد طیبی، دولت اسرائیل را به نژاد پرستی متهم ساخت، ولی این واقعیت را نادیده گرفت که شش دانشگاه بزرگ اسرائیل، و همه دانشگاه ها و کالج های دیگر این کشور به روی همگان و از جمله دانشجویان عرب باز است و آن ها آزادانه پذیرفته می شوند و همانند هر دانشجوی دیگر از بورس تحصیل و کمک خرج نیز بهره مند می شوند  و این در حالی که احمد طیبی خواهان برپایی دانشگاه هایی در اسرائیل است که برحسب نژادپرستی عمل کرده و فقط دانشجویان نژاد عرب را بپذیرند.

همزمان با این فعالیت ضد اسرائیلی نمایندگان عرب پارلمان اسرائیل، حکومت خودگردان فلسطینی نیز قصد دارد به دیوان عالی بین المللی در لاهه مراجعه کرده و خواستار باطل کردن قانون ملیت در اسرائیل شود. فلسطینی ها بیم دارند که بدنبال تصویب این قانون، بازگشت فلسطینیان به خاک اسرائیل منتفی شود.

دکتر احمد طیبی نماینده عرب پارلمان اسرائیل