نمایندگان مجلس پس از دیدار: «هیچ توقفی در کار غنی سازی اورانیوم در نطنز و فردو رخ نداده است» 

شماری از نمایندگان مجلس که از تاسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز و فردو دیدن کرده اند، می گویند که علیرغم وقوع انفجار در نطنز، وقفه ای در روند غنی سازی به وجود نیامده است.

اشاره آنها به وقوع انفجار در کارگاه تولید سانتریفیوژهای جدید بود که دو هفته پیش رخ داد و کارشناسان خارجی گفتند که این انفجار، زمان رسیدن رژیم ایران به بمب هسته ای را بین یک سال تا دو سال به تعویق می اندازد.

ولی تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل این ارزیابی را نادرست دانسته زیرا انفجار، در یک کارگاه روی زمین رخ داده که سانتریفیوژهای جدید و سریعتر می سازد و این در حالی که در تاسیسات زیرزمینی نطنز، غنی سازی اورانیوم با سانتریفوژهای پیشین همچنان ادامه دارد.

این تحلیلگر می گوید: تنها زیانی که این انفجار به وجود آورده و بسیار قابل توجه می باشد، آن است که تولید سانتریفیوژهای دو نسل جدید، که می تواند زمان دستیابی به ساخت بمب هسته ای را به کوتاهترین مدت برساند، بین یک سال تا دو سال به تعویق می اندازد.

علت این ارزیابی آن است که طراحی و ساخت مکان دیگری که به کارگاه تولید سانتریفیوژ مبدل شود و خرید دستگاه های پیشرفته ای که باید در آن جا نصب گردد، زمان می برد و به آسانی قابل اجرا نخواهد بود.

نمایندگان مجلس، در فرصت دیدار از نطنز، به تاسیسات فردو نیز سفر کردند. این سایت در زیر کوه بنا شده و طبق توافق برجام، یک هزار دستگاه سانتریفوژ در آن جا همچنان می چرخد.

حکومت ایران ادعا می کند که اورانیوم غنی شده را برای بکار انداختن نیروگاه های برق می خواهد. ولی جز نیروگاه بوشهر که توسط روسیه برپا شده و اخیرا توسعه یافته، هیچ نیروگاه دیگری در ایران برپا نگردیده و کشورهای جهان تردیدی ندارند که فعالیت اتمی کنونی، به هدف ساخت بمب هسته ای است، به ویژه آن که اورانیوم ۵ر۴ درصدی که تولید آن در نطنز و فردو ادامه دارد، غنی تر از آن چه هست که در نیروگاه های اتمی مورد نیاز می باشد.

سازمان پدافند غیرعامل حکومت، گزارشی را در مورد چگونگی وقوع انفجار در نطنز به شورایعالی امنیت ملی ارائه داده ولی هیچگونه جزئیاتی از این گزارش انتشار نیافته است