نمایندگان مجلس یازدهم حکومت، در نخستین ماه پر مشغله!کاری خود،  ۲۳۱ میلیون تومان دریافت کردند

حسین جلالی، نماینده مجلس در این باره گفت:  “اولین حقوق نمایندگی ۱۱میلیون تومان، به علاوه ۲۰۰ میلیون تومان بابت مسکن و ۲۰ میلیون تومان هم برای سایر هزینه‌ها به حساب ما واریز شده است”.

بحث پرداخت حقوق و دستمزد نمایندگان،   همیشه خبرساز بوده است، اما پاسخ‌های متعددی نیز به همراه داشته است.

واقعیت این است که حقوق نمایندگان از طریق  بودجه مجلس  تامین می شود.طبق قانون بودجه امسال، مجموع بودجه مجلس حدود ۵۰۲ میلیارد تومان است که این بودجه  در چندین بخش از جمله پرداخت حقوق به نمایندگان  تقسیم می شود.

در سال جاری،   حدود ۳۱۳ میلیارد تومان از بودجه کل مجلس مربوط به برنامه قانون‌گذاری است که شامل تدوین و تصویب قوانین و گزارش طبقه‌بندی اسناد می‌شود و ۱۸۳ میلیارد تومان هم صرف برنامه نظارت بر امور کشور اعم از گزارش‌های اصل ۹۰ و تحقیق و تفحص‌ها می‌شود.

رییس اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس نیز در این زمینه گفته است : پرداخت حقوق به نمایندگان مجلس شورای اسلامی  بر اساس قانون نظام هماهنگ پرداخت به کارکنان دولت است.  نمایندگان حداکثر مانند همطرازان خود در سایر قوا و دستگاه ها حقوق دریافت می کنند.