نهادهای اطلاعاتی آمریکا: رژیم ایران همچنان بزرگترین خطر امنیتی خاورمیانه

رئیس سی آی ای  دان کوتز

نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده در گزارش سالیانه خود، اعلام کردند که حکومت اسلامی ایران همچنان بزرگترین عامل حمایت از تروریسم و آدمکشی در خاورمیانه و جهان است. این گزارش هر سال درباره خطرات امنیتی علیه ایالات متحده منتشر می شود و در آن آمده است که رژیم ایران از عمده ترین خطرات برای امنیت ایالات متحده به شمار می آید و یکی از عوامل اصلی تشویق ترور در جهان است.

روسای سازمان های اطلاعاتی و امنیتی ایالات محده، روز گذشته (سه شنبه) در نشست علنی کمیسیون ویژه سنای آمریکا شرکت کردند و دیدگاه های خود را بیان داشتند.

در این نشست، رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سی آی اِی) و همچنین رئیس نهاد اطلاعات ملی ایالات متحده و دستیاران و مشاوران آن ها شرکت داشتند.

هم زمان، گزارش سالیانه در مورد خطرات امنیتی که ایالات متحده را تهدید می کند در اختیار اعضای کمیسیون و رسانه ها قرار گرفت.

در این گزارش از جمله آمده است که حکومت اسلامی ایران می کوشد از طریق بهره گیری از آشوب های جنگی در یمن، سوریه و عراق، به گسترش نفوذ خود در آن کشورها و در دیگر نقاط منطقه بپردازد.

کارشناسان امنیتی آمریکا در ارزیابی های خود نوشته اند که رژیم ایران، رویارویی با داعش را وسیله ای برای گسترش نفوذ خود در منطقه قرار داده و می کوشد دستاوردهای نظامی را به وسیله ای برای به دست آوردن امتیازات سیاسی، امنیتی و اقتصادی مبدل سازد.

در این گزارش همچنین به تعرضات قایق های تندروی سپاه پاسداران علیه ناوگان دریایی ایالات متحده در خلیج فارس پرداخته و تاکید کرده است که چنین رفتاری که با قوانین کشتیرانی بین المللی تضاد دارد، تهدیدی علیه رزمناوهای آمریکایی در اجرای ماموریتشان در خلیج فارس می باشد.

در این گزارش سالیانه، درگیری های سیاسی بین جناح های متنازع حکومت اسلامی و همچنین خوی سرکوبگری رژیم علیه مردمی که خواهان رسیدن به حقوق خویش هستند، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این گزارش آمریکایی تائید شده که اعتراضات مردمی، در بیش از صد شهر ایران روی داده و یک پدیده بسیار گسترده بوده است.

در مورد برجام و علت پایبندی رژیم ایران به آن، در گزارش سالیانه گفته شده که این توافق، از یک سو موجب لغو تحریم ها گردیده و همزمان، توانمندهای اتمی ایران را همچنان حفظ کرده است.