نهادهای امنیتی فلسطینی یک زن جوان را که به داعش پیوسته و می خواست علیه اسرائیل به آدم کشی دست بزند، شناسایی و بازداشت کردند

الا بشیر زن ۲۳ ساله فلسطینی و معلم قرآن و شرعیات که قصد کشتن اسرائیلیان را داشت

واحدهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطینی به بازداشت یک زن جوان فلسطینی دست زدند که قصد داشت از طریق همکاری با داعش، به یک اقدام تروریستی گسترده علیه اسرائیل دست بزند و شمار زیادی از شهروندان اسرائیلی را به قتل برساند. این یکی از موارد معدودی است که واحدهای امنیتی فلسطینی، به بازداشت فردی دست می زنند که قصد آدم کشی در داخل اسرائیل داشته است.

سخن از یک زن ۲۳ ساله فلسطینی به نام الا بشیر می باشد که معلم قرآن و شرعیات در مدارس فلسطینی در کرانه باختری می باشد. وی از طریق شبکه اجتماعی تلگرام، با گروه داعش تماس گرفته و برای اجرای عملیات آدم کشی علیه اسرائیل ابراز آمادگی کرده بود. داعش از طریق تلگرام، او را راهنمایی کرده بود که چگونه بتواند یک بمب پر قدرت بسازد و به یک ترور انتحاری دست بزند.

آشنایان امور امنیتی اسرائیل می گویند که اگر واحدهای امنیتی فلسطینی به موقع به این توطئه پی نمیبردند و آن زن را بازداشت نمی کردند، ممکن بود ده ها نفر اسرائیلی در یک انفجار تروریستی جان خود را از دست بدهند.

بازداشت الا بشیر دو هفته پیش صورت گرفت، ولی مقامات امنیتی فلسطینی ترجیح داده بودند که آن را محرمانه نگاه دارند.

با وجود بحرانی که در روابط حکومت خودگردان فلسطینی با اسرائیل وجود دارد، نهادهای امنیتی طرفین به همکاری به هدف خنثی کردن عملیات تروریستی ادامه می دهند و در گذشته نیز سازمان امنیت فلسطینی توانسته است چندین توطئه تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی را خنثی کند.

در حال حاضر حکومت خودگردان فلسطینی با یک بحران مالی روبروست و از نفوذ و قدرت محمود عباس به عنوان رهبر فلسطینی ها به میزان زیادی کاسته شده است. همچنین شکاف بین دو گروه فتح و حماس عمیق تر گردیده و فلسطینیان به دو دستگی وخیمی دچار شده اند.