نهاد امدادگران اسرائیلی، با تجربه زیادی که برای نجات مردم آسیب دیده اندوخته اند، از جانب سازمان ملل به رسمیت شناخته شد

گروه امدادگران در اسرائیل، بخشی از ستاد دفاع غیرعامل می باشد که در اسرائیل پیشرفته ترین نهاد در نوع خود محسوب می شود

سازمان ملل متحد گروه امدادگران اسرائیلی را که بخشی از سازمان دفاع پشت جبهه و یا دفاع غیرعامل ارتش است، به عنوان یک تشکیلات رسمی پذیرفت و آن را در کنار نهادهایی چون  صلیب سرخ و شیروخورشید سرخ ایران قرار داد.

گروه امدادگران در اسرائیل، بخشی از ستاد دفاع غیرعامل می باشد که در اسرائیل پیشرفته ترین نهاد در نوع خود محسوب می شود.

ماموریت افراد این نهاد آن است   در شرایط جنگی و یا وقوع زمین لرزه و یا سوانح طبیعی دیگر، بلافاصله به کمک شهروندان می آیند و می کوشند آن ها را نجات دهند.

واحد امدادگران اسرائیل تا کنون در ده ها کشور جهان، برای نجات افرادی که به دنبال وقوع زلزله زیر آوار مانده اند و موارد وقوع سیل یا رانِش زمین، تجربه و مهارت خویش را نشان داده اند و اکنون سازمان ملل آن ها را به عنوان یک نهاد رسمی در فهرست سازمان های مشابه ثبت کرده و به آن ها مقام و موقعیت رسمی داده است.

مفهوم این اقدام، از یک سو، قدردانی از توانایی های ارتش اسرائیل در نجات شهروندان است و از سوی دیگر، اسرائیل را متعهد می سازد که همیشه برای یاری رسانی به کشورهایی که دچار فاجعه طبیعی شده اند بشتابد.

یکی از کشورهایی که اسرائیل برای نجات قربانیان زلزله، در آن فعالیت کرده ترکیه است. اسرائیل هنگام وقوع زلزله های شدید در ایران نیز ابراز آمادگی کرد امدادگران خود را به ایران بفرستد. ولی همانگونه که انتظار می رفت، رژیم ایران پاسخ منفی داد، زیرا نه تنها موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد، بلکه علنا خواهان نابودی این کشور است.

با آن که امدادگران اسرائیلی همگی خدمت کرده در ارتش هستند و دارای سابقه نظامی درخشان می باشند، ولی نهاد دفاع غیرعامل اسرائیل که “دفاع پشت جبهه” نامیده می شود، تحت فرمان ارتش نیست، بلکه یا نهاد غیرنظامی محسوب می شود و دارای یک ستاد سراسری است و در هر نقطه کشور آماده نجات آسیب زدگان می باشد.

سازمان ملل دارای یک نهاد “نجات و امداد” می باشد که اکنون اسرائیل را نیز به عضویت پذیرفته است و از این پس در صورت وقوع فاجعه ای در یک کشور جهان، سازمان ملل از امدادگران اسرائیلی نیز یاری خواهد خواست.