نهاد بین المللی: رژیم ایران یکی از پنجاه حکومتی دنیاست که در اوج فساد مالی قرار دارد

فساد یک مشکل جدی در ایران است، که غالبا در سیستم حکومت گسترده و دامنه دار است. از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.  یکی از معاونان سازمان تامین اجتماعی ایران به اتهام واردات گوشی موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی ویژه واردات تجهیزات پزشکی بازداشت شد.

محمدرضا جعفریان از معاونان سازمان تامین اجتماعی به اتهام دریافت ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی که به واردات گوشی موبایل اختصاص داده، دستگیر شد.

فساد سازمان‌یافته در ایران پس از روی کار امدن حکومت اسلامی در ایران به تدریج به عمق خود تعریف بخشیده‌است و چنان در زیر پوست حاکمان جاخوش کرده‌است که دیگر نمی‌توانند هویت خود را از آن متمایز نمایند. امروزه فساد  در ایران نهادینه شده‌است و در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده‌است..

احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است که حکومت جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده‌است.

سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال گذشته  خود اعلام کرد که ایران از نظر گسترش فساد مالی جز ۵۰ کشور فاسد جهان است که از لحاظ رشوه خواری و فساد در آنها رکورد شکن بوده است .