نهاد حقوق بشری: در کنار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، وضعیت در زندان های رژیم نیز روز به روز وخیم تر می شود

کانون مدافعان حقوق بشر ایران اعلام کرد که جان چند تن از زندانیان سیاسی که به اعتصاب غذا دست زده اند، شدیدا در خطر است. این سه تن عبارتند از: خالد پیرزاده، نصرالله لشنی و خانم سهیلا حجاب و محمد نجفی هستند.

در بیانیه کانون آمده است که وضعیت همه زندانیان در زندان های رژیم روز به روز بدتر می شود لی زندانیان سیاسی که از روز نخستین از حقوق کمی برخوردار بودند، اکنون با وضع وخیم تری روبرو هستند.

اعتصاب غذای سه تن از زندانیان سیاسی که در بالا از آنها یاد شد، همچنان ادامه دارد و حال آن ها روز به روز بدتر می شود.زندانیان با رفتاریها بسیار خشن روبرو هستند که در مورد زندانیانی که اعتصاب غذا کرده اند، روز به روز بی رحمانه تر می شود.

نزدیکان یکی از زندانیان به نام احمد نجفی گفتند که او در وضع بسیار نگران کننده ای به سر می برد.

در یک گزارش دیگر آمده است که زنان در حکومت اسلامی ایران مورد بیشترین اجحاف و تبعیض قرار گرفته اند. رژیم نه تنها حجاب را به آن ها تحمیل کرده، بلکه همانند طالبان در افغانستان، زنان را از پرداختن به برخی مشاغل محدود ساخته که این تبعیض در امور ورزشی نیز به خوبی به چشم می خورد.ولی

یکی از موارد که این تبعیض بسیار مشهود است، سانسور و محدود کردن نقش هنرمندان زن در فیلم ها و آثار هنری است. ولی علیرغم این فشار، زنان ایرانی در بسیاری از رشته ها توانسته اند توانایی خود را آشکار سازند و پا به پای مردان بدرخشند.

در رشته هنر سینما، تنه تنها حضور زن دارای محدودیت های غیرقابل تحمل است، بلکه بسیاری از فیلم سازان برجسته ایرانی نیز ناچار به ترک وطن شده اند و د کشورهای دیگر به فعالیت هنری پرداخته و از موفقیت های نسبی برخوردار شده اند.

نهادهای حقوق بشری می گویند که رژیم ایران با این گونه سخنگیری ها و رفتارهای خشونت بار با زنان و فعالان سیاسی، می خواهد مردم را چنان بترساند که از شرکت در تظاهرات و اقدامات اعتراضی دور جویند و از تلاش برای برانداختن رژیم بهراسند.