نهاد متعلق به جامعه یهودیان آلمان می گوید اقدامات یهودستیزانه در آلمان بسیار گسترش یافته است

نهاد متعلق به جامعه یهودیان آلمان می گوید اقدامات یهودستیزانه در آلمان بسیار گسترش یافته است

یک نهاد متعلق به جامعه یهودیان آلمان می گوید که ابعاد یهودستیزی در آن کشور بسیار گسترش یافته و به ویژه در برلین پایتخت آلمان که افرادی از اقوام و فرهنگهای مختلف در آنجا ساکن هستند بسیار نگران کننده تر از شهرهای دیگر این کشور می باشد.

به موجب آماری که از جانب انجمن یهودیان آلمان انتشار یافته تنها در شهر برلین در یک سال گذشته بیش از یک هزار تا امروز یهود ستیزانه رخ داده است.

در گزارش آمده است که بیشترین موارد تعرض یهودی ستیزانه در محله های یهودی نشین یا اماکن نزدیک به آن صورت گرفته است.

در یک سال گذشته به موجب آماری که انتشار یافته موارد تعرض به یهودیان در مقایسه با سال پیش از آن ۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.

در سال ۲۰۱۷ موارد یهود ستیزی که در شهر برلین رخ داده است ۹۵۱ مورد بوده است.

آشنایان امور آلمان می گویند که افزایش موارد یهودستیزی فقط محدود به آلمان نمی‌شود بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی افزایش نگران کننده ای نشان می دهد.

تحلیلگران می گویند که یکی از علل اصلی افزایش گرایشهای یهودی ستیزانه ورود بیش از یک میلیون نفر پناهجو به ویژه از کشورهای اسلامی و عقب مانده می‌باشد که در آنجا فرهنگ یهود ستیزی بسیار ریشه دار می باشد.

ورود این پناهجویان از کشورهای عقب مانده اسلامی موجب افزایش گرایش های تبعیض نژادی از جانب گروه های سفید پوست در آلمان و کشورهای دیگر شده که هر دوی این جریان ها دارای گرایش های شدید یهودی ستیزانه می باشند و هر دو یهودیان را مورد تعرض قرار می‌دهند.

در یک سال اخیر در برخی از شهرهای آلمان حمله به افراد یهودی و یا به مراکز کسب و کار آنها افزایش یافته است.

دولت خانم آنگلا مرکل با ابراز نگرانی از این وضعیت بودجه هایی را برای ترویج فرهنگ مدارا و همزیستی اختصاص داده و قرار است فعالیت هایی برای نشان دادن جوانب منفی عملیات و اندیشه‌های یهود ستیزانه انجام گیرد.

2 دیدگاه‌

  1. دشمنان اسرائیل تروریست و ضد بشر هستند زمان سلطنت اسرائیل بر تمام جهان است و همه انان که با اسرائیل همراهند شریک این ارث اسمانی خواهند بود و بر جهان سروری خواهند کرد . هللویا . درود وبرکت بر بنی اسرائیل درود وبرکت بر اسرائیل

Comments are closed.