نهاد پژوهشی به حکومت اسلامی ایران، گزارش های مشروح رادیو پیام اسرائیل درباره کورونا را مشکوک دانست

یک نهاد پژوهشی متعلق به حکومت اسلامی ایران، با انتشار یک گزارش جامع صد صفحه ای به بررسی مطالب انتشار یافته در وبسایت رادیو پیام اسرائیل و مجموعۀ خبری آن پرداخته و این رسانه همگانی و شخص اقای منشه امیر یک به دروغ پردازی و فعالیت های مشکوک متهم ساخته است.

این نهاد، با نام “کانال حوزوی روزنه” متعلق به نشریه ای به نام “روزنامه فردا” عنوان رساله تحقیقی خود را این چنین نوشته است: «نقشه خوانی عملیات روانی رادیو پیام اسرائیل در ماجرای کورونا در ایران”.

در این رسانه پژوهشی عناوین خبری همه گزارش هایی که در رادیو پیام اسرائیل پیرامون فاجعه کورونا در ایران انتشار یافته بازتاب داده و به منابع خبری آن ها اشاره کرده تا ظاهرا نشان دهد که رادیو پیام اسرائیل در این خبررسانی، مغرضانه عمل کرده و هدف آن زیر سوال بردن عملکرد رژیم در مبارزه با این ویروس بوده است.

این نهاد در توضیح موضوع مورد پژوهش، در صفحه اول از صد صفحه خود چنین می نویسد: «بررسی آماریِ رسانه ایِ رادیو پیام اسرائیل و تحلیل محتوای ۲۱۹ عنوان خبری و ۹۸۲ گزارش خبری منتشر شده در سایت رادیو پیام اسرائیل از ۱۱ بهمن تا اول فروردین”.

گفتنی است، رادیو پیام اسرائیل در همه بولتن های خبری خود گزارش شیوع کورونا در ایران را بازتاب داده و گفته های مقامات مختلف و رسانه های گوناناگون را منعکس ساخته است. این شیوه همچنان ادامه دارد.

در این رساله ظاهرا پژوهشی، شخصیت آقای منشه امیر و همچنین سابقه فعالیت ۶۳ سال وی به صورتی مشکوک و به هدف سیاه نمایی وی انتشار یافته است.

علاقمندان می توانند متن کامل این گزارش مفصل نهادی به نام کانال حوزوی روزنه، که توسط رژیم و از پول ملت ایران منتشر شده مطالعه کنند.

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Documents/1399/02/06/13990206000825_Test.pdf