نهاد پیگیری مالی به هدف جلوگیری از ترور، فردا درباره عواقب نپیوستن ایران، تصمیم می گیرد

پس از پایان یافتن  مهلت چهارماهه ایران برای پیوستن به کنوانسیون ضد حمایت از تروریسم موسوم به پالرمو، گروه بین المللی ویژه اقدام مالی خبرداد که  درباره مشکل تراشی رژیم ایران برای پیوستن به این معاهده را فردا (آدینه ) تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. جناح پرقدرت رژیم ایران می گوید که پیوستن به این معاهده بین المللی به مفهوم آن است که ایران باید از گروه های تروریستی فلسطینی، عربی و اسلامی، که آن ها را “جبهه مقاومت” می نامد، دست بردارد.

قرار است در نشست گروه ویژه اقدام مالی که چند روز پیش  در پاریس و با حضور ۲۰۵ کشور و نمایندگان‌ سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آغاز شده، گزارش‌ها درباره کشورهای ایران و پاکستان در زمینه “ایجاد خطر برای سیستم مالی” مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار گیرد.

در این گزارش امده است که از چهار لایحه مرتبط با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، تنها دو لایحه از سوی ایران تصویب شده و دو لایحه دیگر درباره پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی “پالرمو” پولشویی  و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم “CFT” هنوز مورد اختلاف است .