نوجوان افراطی اسرائیلی، در دادگاه در مورد قتل یک زن و شوهر فلسطینی و فرزندشان محکوم شناخته شد

یک جوان عضو گروه های افراط گرای یهودی، که به آتش زدن خانه ای در یک روستای عرب نشین در کرانه باختری متهم شده بود، و موجب مرگ پدر و مادر خانواده و فرزندان خردسال آن ها گردید، در دادگاه اسرائیل محکوم شناخته شد و بزودی میزان مجازات او از جانب قضات دادگاه اعلام خواهد گردید.

این جوان به نام عمیرام اولیئل، که به یک گروه از جوانان افراطی یهودی تعلق دارد، متهم شده بود که همراه با چند نفر دیگر، پنج سال پیش همراه با جوانان دیگر، شبانه وارد یک روستای عرب نشین در کرانه باختری رود اردن شده و خانه ای را به آتش کشیده بود که در جریان آن یک پدر و مادر و کودک هیجده ماهه او جان خود را از دست دادند.

سرویس امنیت داخلی اسرائیل چند تن از نوجوانانی را که در یک گروه افراطی انتقام جویی فعالیت دارند بازداشت کرد و مورد بازپرسی طولانی قرار داد، ولی آن ها همچنان مهر سکوت بر لب زدند و حاضر به اعتراف نشدند.

اما یکی از آنها به نام عمیرام اولیئل به جرم خود اعتراف کرد و حتی جزئیات آن را در محل در برابر دوربین های تلویزیونی بازسازی کرد. ولی وکیل مدافع او در دادگاه ادعا کرد که این اعترافات زیر شکنجه های غیرانسانی از متهم گرفته شده و فاقد واقعیت می باشد دادگاه این ادعای وکیل مدافع را رد کرد و اعترافات فرد متهم را قابل قبول خواند.

اولئیل در بازپرسی گفته بود که او و همرزمانش قصد کشتن نداشته اند، بلکه تصورشان آن بوده که با آغاز آتش سوزی، افراد خانواده از آن جا فراری خواهند شد – ولی این ارزیابی به واقعیت نپیوست. با این همه در جلسات دادگاه، فرد متهم اعترافات خود را پس گرفت و ادعا کرد که در وقوع این قتل سه گانه هیچ دخالتی نداشته است. دادگاه با رد این ادعا ، او را محکوم شناخت و بزودی حکم خود را صادر خواهد کرد که ممکن است حبس ابد باشد.

هنگام قرائت حکم دادگاه، در محوطه خارج از آن شماری از افراد راست گرای افراطی گرد آمده بودند که علیه دادگاه و محکومیت اولئیل شعار می دادند.

عمیرام اولیئل در کنار مامور محافظ وارد دادگاه می شود