نوری زاد به دنبال دو ماه اعتصاب غذا و دارو بیهوش شده و به بیمارستان زندان منتقل گردیده است

محمد نوری‌زاد، فعال مدنی

محمد نوری‌زاد، فعال مدنی، و یکی از امضا کنندگان “نامه درخواست استعفای خامنه‌ای”که در حدود  پنج ماه است در زندان اطلاعات مشهد بلاتکلیف است، همچنان به اعتصاب غذا ادامه می دهد و امروز خبر رسید که او . به دلیل خودداری از خوردن غذا و دارو بیهوش شده و به بیمارستان انتقال یافته است. فاطمه ملکی همسر وی  در این باره گفت : نوری زاد در اعتراض به وضعیت خود حدود دو ماه است که اعتصاب غذا و دارو کرده، با خانواده تماسی ندارد و ملاقاتی را هم نمی‌پذیرد.

فاطمه ملکی درباره خبر بیهوشی و انتقال همسرش به بیمارستان گفت: «چند روز پیش آقای خواستار، هم سلولی نوری‌زاد، در تماس با همسرش اطلاع داده است که به خانواده نوری‌زاد اطلاع بدهید که به زندان مشهد بیایند تا داروهایش را بخورد، چون تو قلبش “استنت” هست و اگر داروهایش را نخورد مشکل ایجاد می‌کند و به خاطر اعتصابی که داشته بیهوش شده و از حال رفته است. بعد از آن ما هیچ خبری از ایشان نداشتیم.»

فاطمه ملکی افزود : «تنها نوری‌زاد نیست که اعتصاب کرده بچه‌های بسیاری اکنون در زندان‌ها به صورت گمنام به سر می‌برند. اینها مردم و سرمایه این مملکت هستند. من می‌خواهم که مسئولین به صورت جدی به این مسئله رسیدگی کنند وگرنه عواقب ناخوشایندی گریبان آنان را خواهد گرفت».

یک دیدگاه

Comments are closed.