نوید طوبیان:«اگر نتانیاهو به شماری از اتهامات اعتراف کند، اسرائیل دچار زلزله سیاسی می شود»

انتشار این گزارش که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر پیشین و رئیس کنونی احزاب اپوزیسیون در پارلمان اسرائیل حاضر است به برخی اتهامات که در کیفرخواست به وی نسبت داده شده اعتراف کند، به شرط آن که مجازات زندان برای او تعیین نشود، یک زلزله سیاسی در اسرائیل تلقی شده و جنب و جوش زیادی به راه انداخته است.

گرچه هنوز نتانیاهو به صورت قاطع اعلام نکرده که حاضر به امضای چنین توافقی می باشد، ولی مقامات دادستانی کشور گفته اند که چنین راه حلی را می پذیرند، به شرط آن که نتانیاهو بپذیرد که خطایی ننگین مرتکب گردیده که کمترین مجازات آن، هفت سال محرومیت از فعالیت سیاسی می باشد. احتمال می رود که نتانیاهو با این شرط موافق نیست، گرچه اکثر مشاوران حقوقی او توصیه می کنند که این توافق را بپذیرد، زیرا اگر محاکمه ادامه یابد، مجازات بسیار سنگین تر و حتی چند سال زندان ممکن است در انتظار او باشد.

همچنین اگر نتانیاهو از عضویت در پارلمان بیرون آید و بعلت محرومیت از ادامه فعالیت سیاسی ناچار به ترک رهبری حزب لیکود شود، دولت کنونی اسرائیل به احتمال قوی فرو خواهد پاشید و به احتمال زیاد، یک دولت قوی کاملا راستگرا برپا خواهد شد.

پیرامون این مطالب و موضوع های وابسته به آن، پرسش هایی را با آقای نوید طوبیان تحلیلگر امور اسرائیل در میان گذاشتیم که نسخه کامل آن در اختیار کاربران قرار دارد: