نگرانی: احتمال دارد که استفاده آزمایشگاهی از واکسن کوبایی به روی باغبانان شیراز آغاز شده است

حکومت ایران در ادامه پنهان کاری ها و دروغ پردازی در مورد ابعاد کورونا در کشور، اعلام کرد که واکسیناسیون کارگران باغ های عمومی در استان شیراز آغاز شده است. وزارت بهداشت فاش نساخته که این واکسن از کدام کشور وارد شده و ابراز نگرانی می شود که آن، همان واکسن تهیه شده در کوبا باشد که رژیم ایران حاضر شده روند آزمایش بالینی آن را به عهده بگیرد که ممکن است با خطراتی برای جان افراد واکسینه شده همراه باشد.

معاون امور پزشکی در شیراز امروز (چهارشنبه) گفت: واکسیناسیون کارگرانی که در این شهر به شغل باغبانی شهری مشغول می باشند آغاز شده و در سراسر استان فارس گسترش خواهد یافت. وی حاضر نشد توضیح دهد که این واکسن از کجا آمده و ساخت کدام کشور است.

این اقدام از آن جهت مشکوک تلقی شده که باغبانان با توجه به ماهیت شغلی خود، کمترین تماس را با دیگران دارند و این در حالی که هنوز ده ها هزار نفر از پزشکان و پرستاران و تیم درمانی که با مبتلایان به کورونا در بیمارستان ها سروکار دارند واکسینه نشده اند.

حکومت ایران تعهد کرده واکسن ساخت کوبا را به روی بیش از شصت هزار نفر در ایران آزمایش کند و این در حالی که حسن روحانی با قاطعیت گفته بود که ایران به آزمایشگاه واکسن های خارجی مبدل نخواهد شد.

خبرنگارانی که این جریان را دنبال کردند، گفتند که در عکس های متعددی که درباره واکسیناسیون باغبان های شیراز انتشار یافته، تشخیص مارک روی شیشه واکسن ها امکان پذیر نیست.

حسن روحانی در سخنان امروز خود در همایش دولتی، مانند همیشه به تحریف واقعیات پرداخت. پیشتر گفته شده بود که میزان رفت و آمد در جاده های اصلی ایران در آستانه نوروز چندین درصد بیشتر از سال گذشته بوده که در آن هنگام نیز کورونا همچنان شیوع داشت. او آمار نوروز امسال را با آمار مشابه دو سال پیش مقایسه کرد که در آن سال کورونا وجود نداشت و محدودیتی برای رفت و آمد مردم در جاده ها و وروز به شهرها برقرار نشده بود.