نگرانی در اسرائیل: جناح چپ در حزب دموکرات آمریکا پیشنهاد کمک یک میلیارد دلاری موشکی را به شکست کشاند

جلوگیری شماری از نمایندگان چپ گرای حزب دموکرات ایالات متحده در تصویب کمک یک میلیارد دلاری به اسرائیل، به هدف پر کردن دوباره ذخیره موشک های ضد موشک برای سامانه گنبد آهنین، با نگرانی هایی در اسرائیل روبرو گردید و گفته شد که ممکن است این رویداد نشان در دور شدن تدریجی حزب دموکرات ایالات متحده از اسرائیل باشد و این در صورتی که حزب دموکرات همیشه یکی از پایدارترین ستون های حمایت از اسرائیل در جامعه بین المللی بوده است.

جناح چپ دموکرات ها که از جمله شامل یک نماینده شدیدا چپگرای یهودی به نام ساندرز و یک بانوی فلسطینی و یک بانوی مسلمان آفریقایی و چند نماینده دیگر است، خواستار حذف اعطای این کمک به اسرائیل در چارچوب بودجه ویژه ایالات متحده گردید.

در جریان حملات گسترده موشکی از غزه علیه جان شهروندان اسرائیل، ذخیره ضد موشک های گنبد آهنین به طور محسوسی کاهش یافته و هر موشک ده ها هزار دلار قیمت دارد و باید انبار ذخیره آن را دوباره پر کرد.

پرزیدنت بایدن به اسرائیل قول داده که کمک یک میلیارد دلاری برای خرید موشک های جدید و یا ساخت آن در اسرائیل، در اختیار این کشور قرار گیرد. این وعده در پیش نویس لایحه بودجه اضطراری گنجانده شده بود که با رای مخالف نمایندگان دموکرات که مخالف ادامه کمک های نظامی به اسرائیل هستند، خنثی شد. ولی این وضع موقتی است و انتظار می رود وقتی لایحه به سنا برده شود، تصحیح خواهد گردید و برای رای گیری دوباره، به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد.

با آن که دموکرات ها در سنا نیز اکثریت دارند، ولی انتظار می رود که نمایندگان جمهوریخواه نیز موجب شکست لایحه کنونی شوند.

این احتمال نیز مطرح است که لایحه اعطای کمک یک میلیارد دلاری برای خرید ضد موشک توسط اسرائیل، در یک لایحه جداگانه به کنگره ارائه شود که آنگاه تصویب آن قطعی خواهد بود.

اسرائیل در استفاده از ضد موشک برای سامانه گنبد آهنین، در حدی صرفه جویی می کند که از شلیک آن به سوی موشک هایی که حساب شده در نقاط غیر مسکونی به زمین اصابت می کند، خودداری می ورزد.

جناح چپ در حزب دموکرات ایالات متحده، از دیرباز خواهان توقف کمک های مالی ایالات متحده به اسرائیل در امور دفاعی بوده است. این جناح هنوز هم حاشیه ای و کم قدرت است ولی ممکن است در آینده بر نفوذ آن افزوده گردد و این امر نگرانی هایی در اسراییل به وجود آورده است.

در دوران نخست وزیری دوازده ساله بنیامین نتانیاهو، مناسبات دولت با حزب دموکرات آمریکا دچار سردی معینی گردید. نتانیاهو به صورت علنی و مستقیم علیه امضای برجام توسط پرزیدنت اوباما  فعالیت کرد و به دولت پرزیدنت بایدن نیز نظر خوشی نداشت.