نگرانی مقامات اسرائیلی از ادامه بحران سیاسی در اردن که “عمق استراتژیک اسرائیل” محسوب می شود

طوفان سیاسی در اردن، که به دنبال بازداشت و یا برقراری محدودیت نسبت به شاهزاده حمزه بن حسین، برادر ناتنی پادشاه کنونی، نگرانی هایی در اسرائیل برانگیخته و رویدادهای آن کشور به دقت رصد می شود.

با این همه، در حالی که چندین کشور عربی و ایالات متحده و کشورهای ارپایی حمایت خود از ملک عبدالله دوم پادشاه کنونی اردن را بیان داشته است، اسرائیل به سکوت ادامه می دهد و می کوشد در جریانات سیاسی در اردن موضعگیری نکند.

با این همه، وزیر دفاع اسرائیل، بنی گانتس روز گذشته (یکشنبه) گفت که جریانات اردن موجب نگرانی است و اسرائیل آن را به دقت دنبال می کند. وزیر دفاع گفته بود که اردن عمق استراتژیک اسرائیل است و لرزان شدن پایه های سیاسی در آن کشور می تواند موجب نگرانی باشد.

شمار دیگری از سیاستمدار ارشد اسرائیلی که نخواستند نامشان برده شود، گفتند که به هم خوردن ثبات سیاسی در اردن، نگرانی برانگیز است و امنیت اسرائیل را نیز به خطر می اندازد.

مقامات ارشد حکومتی در اردن، در عین حال که ادعا توطئه کودتا را نادرست می خوانند، تایید می کنند که شاهزاده حمزه بن حسین مورد محدودیت های زیاد قرار گرفته و هدف آن است که نتواند با خارج از قصر پادشاهی تماس بگیرد.

اتهام وارده به شاهزاده حمزه آن است که او با عوامل خارجی در ارتباط بوده که قصد آسیب رساندن به ثبات و حکومت کنونی اردن را داشته اند.

آگاهان اسرائیلی می گویند که اتهام اصلی حمزه، تماس های متعددی بوده که او با سران قبائل اردنی انجام داده و این سوءظن را برانگیخته که مبادا خواسته است کمک آن ها را برای برانداختن رژیم ملک عبدالله دوم به دست آورد.

در یک گزارش گفته شده بود که شاهزاده حمزه با یک بازرگان اسرائیلی که از سال ها پیش با وی دوستی داشته در تماس بوده و این فرد پیشنهاد کرده بود که برای نجات خانواده حمزه، یک هواپیمای خصوصی به عَمّان بفرستد. رژیم ایران و برخی رسانه های عربی ادعا کرده اند که این فرد در گذشته یکی از ماموران موساد (سرویس امنیت خارجی اسرائیل) بوده است. ولی آن بازرگان تاکید کرد که هرگز با موساد ارتباطی نداشته و دوستی او با شاهزاده حمزه از دیرباز برقرار بوده و تجارت او در ایالات متحده است.

انتشار این خبر موجب شد که رژیم ایران ادعا کند که عامل رویدادهای روزهای اخیر در اردن، قصد اسرائیل برای برانداختن نظامی پادشاهی بوده و این در صورتی که ثبات در اردن برای منافع اسرائیل اهمیت بسیار دارد و مسلما این کشور در صدد بر نخواهد آمد که نظام کنونی را متزلزل سازد.

در اسرائیل ابراز نگرانی می شود که اگر آشوب سیاسی در اردن شدت یابد، ممکن است گروه های تندرو فلسطینی قوی تر شوند و کشوری را که با اسرائیل پیمان صلح دارد، به سوی حماس و حکومت اسلامی ایران بکشاند.

برخی رسانه های وابسته به حکومت ایران نیز ادعا کردند که اسرائیل به دولت عربستان پیشنهاد کرده که اگر با اسرائیل صلح کند، دولت اورشلیم سرپرستی مسجدالاقصی را از دولت اردن به دولت عربستان منتقل خواهد ساخت. استدلال آن است که عربستان به عنوان سرپرست کعبه و مدینه، باید سرپرستی مسجد الاقصی را نیز به دست داشته باشد. ولی این خبر نیز بی اعتبار است و مقامات اسرائیلی آن را در می کنند.