نگهداری و تعلیم یکصد هزار طلبه خارجی در ایران، ۶۰۰ میلیون دلار برای ملت ایران هزینه دارد

در همان حال که هر سال هزاران نفر از جوانان ایرانی میکوشند برای ادامه تحصیل رهسپار کشورهای خارجی گردند، آماری که در تهران انتشار یافته نشان می دهد که حدود یکصد هزار نفر جوانان کشورهای دیگر به ایران آورده شده اند و به عنوان طلبه در مدارس دینی، به ویژه در قم مشغول تحصیل هستند. آن ها از همه مزایای مالی برخوردارند و نه تنها شهریه ای نمی پردازند، بلکه همه هزینه زندگی و پول توجیبی آن ها نیز از جانب حکومت ایران تامین می شود که مبلغ کلانی را تشکیل می دهد و بار سنگینی بر امکانات مالی ایران است که هر روز از محدوده آن کاسته می شود.

در هفته های اخیر که مسئله شیوع کرونا از قم در سراسر ایران افشاگری گردید، اطلاعات بیشتری درباره حضور این جوانان بیگانه در ایران تحت عنوان گذراندن تحصیلات دینی، انتشار یافت.

آگاهان امور می گویند که امید رژیم ایران آن است که این جوانان، در پایان گذراندن تحصیلات خود، به کشورهای خویش بازگردانده شوند و به عنوان عوامل اطلاعاتی و عملیاتی رژیم ایران در وطن خود به کار گرفته شوند.

معاون نهادی به نام “مرکز جامعه المصطفی العالمیه به نام آخوند جزایری به خبرنگاران گفت که این طلبه از ۱۳۶ کشور به ایران آمده اند و اکثر آن ها در حوزه های علمیه قم مشغول تحصیل هستند.

حکومت ایران آمار دقیقی درباره میزان هزینه کل نگهداری این شمار بزرگ از جوانان خارجی در ایران انجام نداده، ولی در شبکه های اجتماعی آمده است که حتی اگر هزینه ماهیانه یک طلبه، شامل همه نیازها و مصرف های او، پانصد دلار باشد به سالیانه ۶۰۰ میلیون دلار می رسد که با آن می توان زندگی حدود یک میلیون نفر از مستمندان ایران را تامین کرد.

اکنون معلوم نیست که با به صفر رسیدن فروش نفت و کاهش هولناک درآمد ارز خارجی ایران، رژیم چگونه خواهد توانست همچنان هزینه این افراد را تامین کند. در هفته های اخیر به علت شیوع کورونا، چند هزار نفر از این طلبه به کشورهای خود بازگشته اند. در گزارش ها گفته شده بود که طلبه اهل چین که اویغور نامیده می شوند، عامل شیوع کورونا در ایران بوده اند.

رژیم ایران بر این باور است که باید خلافت اسلامی را، این بار به رهبری شیعیان، از نو برپا کرد و حضور یکصد هزار طلبه خارجی، برای پراکندن اسلام اهل تشیع در کشورهای دیگر جهان، بخش از این امید و تلاش را تشکیل می دهد.