نیروهای امنیتی حکومت ، افسانه عظیم‌زاده، فعال مدنی و از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را بازداشت کرد

به گزارش سایت حقوق بشر در ایران افسانه عظیم‌زاده هنگامی که برای پیگیری بیماری قلبی مادرش به بیمارستان میلاد تهران مراجعه کرده بود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است که نیروهای امنیتی پس از بازداشت این فعال مدنی در بیمارستان میلاد، او را به منزل پدری‌اش منتقل و اقدام به تفتیش منزل کردند و برخی از وسایل شخصی چون لپ تاپ، تبلت او را ضبط کردند و سپس عظیم‌زاده را با خود به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل کردند.

در ادامه گزارش امده است که  از زمان بازداشت تاکنون هیچ اطلاعی از مکان نگهداری افسانه عظیم‌زاده در دست نیست و دلیل بازداشت او به فعالیت‌هایش در حوزه کودکان کار و خیابان و زنان ارتباط دارد.

افسانه عظیم زاده، سال گذشته نیز  در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر آن سال، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.در آن سال عظیم‌زاده پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد و در جریان مراحل دادرسی از اتهامات تبرئه و برایش قرار منع تعقیب صادر شده بود.