نیروهای مسلح حکومت ایران خود را برای مقابله با حملات احتمالی در منطقه آماده می کنند

فرمانده نیروی دریایی ارتش حکومت ایران گفت: رزمایش امنیت و اقتدار پایدار به هدف نشان دادن اقتدار نظامی جمهوری اسلامی در دریای خزر برگزار شد.

حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش حکومت  ایران در گفت و گو با ایرنا گفت : این رزمایش به هدف تمرین دریایی امنیت پایدار ۹۸، و به منظور ارتقای توان و آمادگی رزمی در دریا و با شرکت انواع یگان‌های سطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش اعم از ناوشکن های رزمی، ناو موشک انداز، هواپیماهای بال ثابت و بالگرد و همچنین تفنگداران و تکاوران نیروی دریایی ارتش است .

وی افزود :این رزمایش به مدت ۴ روز که در دریای خزر برگزار می‌شود و تمام جهت گیری آن نیز دستیابی به امنیت جمعی و حفظ آن است و طبیعی است برای رسیدن به امنیت حتماً باید آمادگی نیروها، تجهیزات و تسلیحات در سطح معناداری همیشه فراهم باشد.

نظامی خانزادی گفت: دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه بسته جهان، همسایگان مشخصی دارد و همه به دنبال این هستیم، که برابر توافقاتی که در سطح ملی بین روسای جمهور کشورها انجام شده است، همان توافق‌ها را اجرایی کنیم.

وی افزود: هدف اصلی ما از این رزمایش دستیابی به امنیت جمعی است و توافق‌هایی بین نیروهای دریایی در سطح فرماندهان در حال انجام است به طوری که تاکنون سه اجلاس برگزار شده  و اجلاس بعدی ما که اجلاس چهارم است در ماه آینده در روسیه برگزار خواهد شد.