نیروهای هوایی اسرائیل و ایالات متحده، در رزمایش مشترک، رویارویی با رژیم ایران را تمرین می کنند

رزمایش مشترک نیروهای هوایی اسرائیل و ایالات متحده بزودی برگزار میشود

در یک تمرین جنگی که به صورت مجازی در اسرائیل به عمل آمد، شرکت کنندگان به این نتیجه رسیدند که ادامه کُنِش ها و واکنش های اسرائیل نسبت به حضور نیروهای سپاه قدس در سوریه و رویارویی با حزب الله لبنان، ممکن است موجب بروز جنگ بین اسرائیل و ایران شود. شرکت کنندگان در این بازی همچنین معتقدند که در صورت بروز چنین جنگی، ایالات متحده به یاری اسرائیل خواهد شتافت.

این بازی جنگی در حالی به چنین نتایجی می رسد که در گزارش سالیانه رکن اطلاعات ستاد کل ارتش اسرائیل ارزیابی شده که در سال میلادی جاری، احتمال بروز چنین جنگی بین اسرائیل با رژیم ایران و یا حزب الله لبنان، تقریبا صفر است.

فرماندهان سپاه پاسداران در هفته های اخیر، اسرائیل را به حملات موشکی و انهدام تل آویو و حیفا تهدید کرده اند.

در تمرین جنگی که در این زمینه برگزار شد، شماری از افسران نیروی هوایی شرکت داشتند و گمانشان آن بود که احتمال بروز جنگ را باید در نظر گرفت.

قرار است به زودی نیروهای هوایی اسرائیل و ایالات متحده به یک رزمایش مشترک دست بزنند. این رزمایش هر دو سال یکبار برگزار می شود و امسال بر این فرض استوار است که ادامه واکنش های نیروی هوایی اسرائیل علیه مواضع سپاه قدس و حزب الله در سوریه، ممکن است موجب بروز جنگ شود.