نیروی انتظامی:تمامی فعالیت های شبکه های اجتماعی را رصد می کنیم

نیروی انتظامی پایتخت برای فعالیت اصناف  محدودیت شدید اعلام کرد و هشدار داد: تمامی فعالیت های شبکه های اجتماعی را رصد می کنیم و متخلفان را بازداشت و تحویل مقامات قضایی می دهیم،  از واحدهای صنفی گرفته تا لایو اینستاگرامی . این در حالی که مردم از یک سو به علت کورونا کارشان را از دست داده اند و قادر به تامین معاش زندگی نیستند و از سوی دیگر به علت فشار شدید اقتصادی، بیکاری و فقر ناتوان شده اند.

فرماندهان نیروی انتظامی پایتخت، از جمله فرمانده پلیس اماکن عمومی و فرمانده پلیس امنیت عمومی  در ساعات گذشته از اقدامات شدیدتر این نیرو ها بر مردمم خبرداده و اعلام کرده اند که تمامی  دوربین‌های اصناف را شبانه روز کنترل خواهند کرد.

نادر مرادی، رییس پلیس اماکن عمومی نیروی انتظامی پایتخت، گفت:  دوربین تمامی اصناف از سوی پلیس امنیت عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. و با اصنافی که از  مزون‌ها و مانتوهای جلوباز و شیشه‌ای در کارشان استفاده می کنند برخورد شدید خواهیم کرد.

همزمان علی ذوالقدری، رییس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، به کاربران اینستاگرام نیز هشدار داده که این نیرو با رصد  فضای مجازی، کاربران را شناسایی و با آنان برخورد می‌کند.

ذوالقدری افزود :  با مجوزی که قوه قضائیه داده است ،دسترسی کاملی در این فضا داریم.

وی افزود:  شمار زیادی از  کاربران اینستاگرام را احضار و در مواردی انان را بازداشت و به مراجع قضایی سپرده ایم.

به نظر می رسد که رژیم ایران وحشت کرده است و در صدد است تا از طریق، فشار و سرکوب و تهدید و خفقان  از وقوع خیزش دوباره مردمی در ایران، جلوگیری کند.