نیروی دریایی اسرائیل، در رزمایش خود، همه ناوچه ها و زیردریایی ها و امکانات دیگر را به آزمون گذاشت

در این رزمایش، همه ناوچه های موشک انداز اسرائیل و زیردریایی ها و تکاوران دریایی شرکت دارند و احتمالات متخلف را تمرین می کنند.

در مورد جریان برگزاری یک رزمایش دریایی، امروز (دوشنبه) جزئیات بیشتری انتشار یافت و فاش شد که این رزمایش در سواحل شمالی اسرائیل در نزدیکی مرز لبنان صورت می گیرد و از جمله هدف های آن، رویارویی با حملات احتمالی حزب الله، به ویژه به سکوهای استخراج گاز برای اسرائیل، در دریای مدیترانه است.

در این رزمایش، همه ناوچه های موشک انداز اسرائیل و زیردریایی ها و تکاوران دریایی شرکت دارند و احتمالات متخلف را تمرین می کنند.

فرض در این رزمایش آن است که یک درگیری ظاهرا کوچک رخ می دهد، که به یک رویارویی گسترده جنگی می انجامد.

نیروی دریایی اسرائیل، که در سال های اخیر برای تقویت آن بودجه های زیادی اختصاص داده شده، سه وظیفه عمده دارد که مهمترین آن، جلوگیری از رخنه یابی تروریست های عرب از طریق دریاست. این نیرو همچنین وظیفه دارد از حمله نیروهای دریایی دشمن به سواحل این کشور جلوگیری کند. ولی از آن جا که هیچ کشور عربی در حال حاضر قصد حمله نظامی به اسرائیل را ندارد، چینی امری خطرناک محسوب نمی گردد. ماموریت سوم نیروی دریایی، حفاظت از حوزه های استخراج گاز توسط اسرائیل در دریای مدیترانه می باشد. حزب الله لبنان تا بحال چند بار به تهدیداتی در این زمینه روی آورده بود.

چند هنگ ارتش اسرائیل از نیروهای زرهی و زمینی و هوایی، هم اکنون مشغول برگزاری رزمایش جداگانه ای هستند که قرار است فردا (سه شنبه) به انجام برسد.