نیروی هوایی اسرائیل در دو حمله هوایی به هوا کنندگان بادبادک های آتش زا در غزه آسیب رساند

یک تزاکتوز تاسرتویلی پیرامون غزه که در آتش می سوزد.

در تلاش برای پایان بخشیدن به تعرض فلسطینیانی که با هوا کردن بادبادک و بادکنک های آتشزا موجب ایجاد آتش سوری در مزارع و مراتع اسرائیلی می گردند، نیروی هوایی اسرائیل دو گروه از بادبادک بازان را هدف قرار داد و احتمال میرود که آنان را از پای درآورد.

در گذشته به ارتش اسرائیل اجازه داده نمی شد مسوولان پرواز دادن بادبادک ها را هلاک کند. ولی اکنون دو هفته است که چنین اجازه ای داده شده، تا شاید بتوان به موج خستگی ناپذیر این گونه تعرض ها پایان بخشید.

حمله نخست در بخش شمالی غزه صورت گرفت و حدود یک ساعت پس از آن گروه دیگری از بادبادک بازان فلسطینی شناسایی شدند که مشغول پرواز دادن بادبادک بودند. آن ها هم هدف هوایی قرار گرفتند، ولی از آسیب احتمالی گزارشی در دست نیست.

هم اکنون در غزه جلسات مشورتی سرکردگان حماس ادامه دارد و در آن مسائل عمده ای که این سازمان با آن روبرو می باشد مورد بحث و رایزنی قرار دارد. اسرائیل می کوشد از بحرانی تر شدن اوضاع، در طول زمانی که این مشورت ها ادامه دارد، خودداری ورزد.