نیمه یهودیان فَلاشا در اتیوپی از رئیس جمهوری اسرائیل خواستار اجازه مهاجرت شدند

دیدار رسمی رئیس جمهوری اسرائیل از اتیوپی ادامه دارد و همراهان پرزیدنت ریولین می گویند که دولت آدیس آبابا بیشترین تلاش را به عمل آورد که پذیرایی از مقام رئیس جمهوری اسرائیل، هرچه بیشتر با شکوه باشد. این نخستین بار است که چنین مقام ارشد اسرائیلی از آن کشور آفریقایی دیدن می کند.

روابط تاریخی بین کشور اسرائیل و سرزمین اتیوپی (که تا چندی پیش حبشه نامیده می شد) از سه هزار سال پیش و از دوران حضرت سلیمان و ملکه سبا آغاز شده و از هنگام برپایی دوباره اسرائیل، این مناسبات از نو برقرار گردیده است.

رئیس جمهوری اتیوپی، پرزیدنت مولاتو چومه، شب گذشته (چهارشنبه) ضیافت شام با شکوهی به افتخار مهیمان بلند پایه اسرائیلی خود ترتیب داد.

پرزیدنت ریولین در سخنان خویش در ضیافت شام، از امکانات گسترده همکاری و داد و ستد بین دو کشور سخن گفت و به نام اسرائیل ابراز آمادگی کرد که کارشناسان اسرائیلی تجربیات خود را در امور کشاورزی، پزشکی و غیره در اختیار مردم اتیوپی قرار دهند.

یکی از هدف های سفر پرزیدنت ریولین، رسیدگی به وضع نیمه یهودیانی است که هنوز در اتیوپی زندگی می کنند.

این افراد که فَلاشا نامیده می شوند، به احتمال بسیار زیاد ریشه یهودی دارند، ولی در چند صد سال اخیر، به علت وضع دشوار زندگی و فشارهای اجتماعی، به مسیحیت گرویده اند و حتی برخی از آنان علامت صلیب را روی پیشانی خویش خالکوبی کرده اند.

اسرائیل تا کنون بیش از صدهزار نفر از یهودیان اهل اتیوپی را پذیرفته و در جذب آن ها موفق بوده است.

با آن که اتیوپی یک کشور عقب مانده آفریقایی محسوب می گردید، یهودیانی که به اسرائیل مهاجرت کرده اند، طی دو دهه توانسته اند مدارج سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را بپیمایند و به مقامات خوبی برسند.

ولی اسرائیل در مورد نیمه یهودیان موسوم به فالاشا احتیاط زیاد می کند و باید بررسی جامعی به عمل آید که این افراد، اولا تا چه جد ریشه یهودی دارند و دوم آن که تا چه اندازه امروز به مسیحیت پایبند هستند و این نگرانی وجود ندارد که پس از استقرار در اسرائیل، به مسیحیت باز گردند.

در حال حاضر شمار یهودیان اتیوپیایی در اسرائیل از صد هزار نفر فراتر می رود. ولی هنوز ده ها هزار فلاشا در اتیوپی زندگی می کنند که بسیاری از آن ها دارای بستگانی در داخل اسرائیل هستند و اصرار می ورزند که به آن ها بیپوندند و همزمان، از شرائط خوب زندگی در اسرائیل برخوردار گردند.

وزیر دادگستری اسرائیل، خانم ایلت شاکد هفته پیش از اتیوپی دیدن کرد تا این مشکل را از نزدیک مورد رسیدگی قرار دهد

یهودیان فلاشا روز گذشته نامه سرگشاده ای به رئیس جمهوری اسرائیل تسلیم کردند و در آن از دولت اسرائیل خواستار شدند که هرچه زودتر تریب مهاجرت آن ها را بدهد.