نیمی از تعرض های نژاد پرستانه در شهر بزرگ نیویورک، علیه یهودیان رخ می دهد

در ماه های اخیر فیلم های متعددی انتشار یافته که نشان می دهد گروهی اوباش، یک یهودی تنها را در خیابان نیویورک مورد حمله قرار داده و آو را مضروب ساخته اند

نیویورک بزرگترین شهر یهودی نشین ایالات متحده و سراسر جهان است و آخرین آماری که انتشار یافته، نشان می دهد که بخش عظیمی از موارد دیگرستیزی، در این شهر بزرگ، جنبه یهودتیزانه دارد و نیم دیگر آن علیه مهاجرانی است که ار کشورهای مختلف به ایالات متحده آمده اند.

این آمار از آن جهت تکان دهنده است که یهودیان نیویورک، تقریبا به صورت کامل افرادی هستند که در ایالات متحده زاده شده اند و مهاجر محسوب نمی شوند و اگر مورد حمله قرار میگیرند، هیچ علت دیگری جز یهود ستیزی نمی تواند داشته باشد.

بسیاری از یهودیان نیویورک به طبقه سنتی و حتی اورتودوکس یهودی تعلق دارند و مردانشان لباس های بلند و سیاهرنگ می پوشند و شاید این امر موجب آسیب پذیری بیشتر آن ها هنگام عبور از خیابان و یا اماکن عمومی می شود.

در ماه های اخیر فیلم های متعددی انتشار یافته که نشان می دهد گروهی اوباش، یک یهودی تنها را در خیابان نیویورک مورد حمله قرار داده و آو را مضروب ساخته اند. گاهی اتفاق می افتد که این یهودی آزاری، توسط اوباش سیاهپوست است، ولی در اکثر موارد، نژاد پرستان سفید پوست هستند که به یهودیان حمله می برند و به آنان آزار می رسانند.

در یک سال گذشته چند حمله به کنیساها و مراکز همایش یهودیان در چند شهر ایالات متحده رخ داده که دست کم دوازده نفر یهودی کشته شدند. این حوادث در نیویورک به وقوع نپیوسته، ولی این شهر نیز همیشه ناظر حملات یهودستیزانه بوده که اکنون معلوم می شود که نیمی از این گونه تعرض های آشوبگرانه در بزرگترین شهر ایالات متحده، علیه جامعه یهودیان بوده است.

این تعرض ها نه فقط بدنی است، بلکه اوباشان به روی دیوار کنیسه ها و اماکن آمد و شد یهودیان، علامت صلیب شکسته نقش می کنند و یا شعارهای ضد یهودی می نویسند.