نیوزویک: بیمارستان “شیبا” در اسرائیل، پیشرفته ترین بیمارستان دنیا در استفاده از تکنولوژی “ویرچوآل ریالیتی”

مقامات امور پزشکی در اسرائیل می گویند که بیمارستان شیبا در مرکز اسرائیل، نخستین بیمارستان در سراسر جهان است که به پیشرفته ترین دستگاه های “واقعیت مجازی” Virtual Reality مجهز گردیده و بر اساس این نوع تکنولوژی به درمان بیماران می پردازد. تکنولوژی جدید، XRH نامیده می شود.

مجله آمریکایی نیوزویک، ماه گذشته پس از بررسی های گسترده، بیمارستان اسرائیلی “شیبا” یا “تل هشومر” را به عنوان پیشرفته ترین بیمارستان جهان در بهره گیری از این تکنولوژی برگزیده بود.

بر اساس سیاست تعییین شده از جانب روسای بیمارستان، که هدف آن استفاده بهینه از آخرین تکنولوژی های درمان پزشکی می باشد، بیمارستان “شیبا”، این بیمارستان مرتبا آخرین پیشرفت های تکنولوژی در امور پزشکی را به کار می گیرد که یکی از آخرین موارد آن، تسکین درد بیماران است. این شیوه در فیزیوتراپی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این تکنولوژی همچنین به پزشکان امکان می دهد برای هر بیمار و هر مورد بیماری، راه درمانی ویژه آن را برگزینند و به اجرا گذارند.

اکثر بیمارستان های اسرائیل در ردیف پیشرفته ترین مراکز درمانی جهان قرار گرفته اند و نام اسرائیل در ردیف پیشرفته ترین دارندگان امکانات درمانی و تکنولوژی های مدرن به ثبت رسیده است. این برتری درمانی موجب شده که هر سال هزاران تن از بیماران خارجی، که در کشور خود نتیجه نگرفته اند، برای درمان به اسرائیل بیایند.

شهروندان اسرائیلی از این وضع خرسند نیستند زیرا هر اندازه، بیماران خارجی بیشتر یه اسرائیل بیایند، از میزان خدمات به خود شهروندان اسرائیلی کاسته می شود. زیرا شمار پزشکان اسرائیل در حدی نیست که بتواند بیماران بیشتری را پذیرا باشد. با این همه، بیمارستان ها در استدلال خود برای تشویق گردشگری درمانی از کشورهای دیگر، می گویند که این امر درآمدی برای بیمارستان ها تامین می کند که موجب تامین بخشی از نیازهای بودجه ای آن ها می باشد.