هدف رزمایش اسرائیل و آمریکا رژیم اسلامی است؟بررسی ترکیب دولت نتانیاهو.گفتگو آقای منشه امیر با  آقای بنی سبتی

بازگشت بنیامین نتانیاهو به صندلی قدرت و پست نخست وزیری در اسرائیل با واکنش های زیادی در داخل و خارج از اسرائیل روبرو بود و در این میان آنچه که به ایران و روابط با اسرائیل برمیگردد مورد توجه مردم ایران و کارشناسان سیاسی است که بازگشت نتانیاهو در دور جدید چه تاثیری بر برخورد دولت اسرائیل با خطرات اتمی و تروریستی رژیم اسلامی خواهد داشت؟

آقای منشه امیر با آقای بنی سبتی(کارشناس امور سیاسی و امنیتی) گفتگویی در این باره انجام دادند و ایشان در این گفتگو از زوایای مختلف ضعف ها و قوت های دولت نتانیاهو را مورد ارزیابی قرار دادند.

نسخه کامل این گفتگو در اختیار شما همراهان قرار دارد: