هذیان گوییها و دروغ پردازی های پاسدار تروریست قاآنی:فرار اسرائیلی ها.ترس آمریکایی ها از سلیمانی.زنان با شرف حجاب بر سر دارند

سپاهی پاسدار اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران روز گذشته(سه شنبه)طی سخنانی بار دیگر اسرائیل و ملت این کشور را تهدید به نابودی کرده و گفت که اسرائیلی ها در حال فرار از این کشور هستند.

این فرمانده سپاه تروریستی قدس سپاه پاسداران که آشکارا پیداست از ادامه خیزش انقلابی در ایران از سوی مردم خشمگین و هراسناک است بار دیگر مانند علی خامنه ای و دیگر مقام های رژیم این خیزش را که وارد چهارمین ماه می شود محدود و همچنین ساخته و پرداخته ایالات متحده و اسرائیل دانست

قاآنی در صحبت هایش که بیشتر به هذیان گویی و رجز خوانی شباهت داشت جوانان و زنان و مردان ایرانی را که برای احقاق حق پایمال شده شان در خیابان ها هستند فریب خوردگان دانست و بانوان ایرانی را که شجاعانه حجاب از سر برداشته اند گول خوردگان ایالات متحده دانست.

او درباره برداشتن حجاب از سر توسط بانوان گفت که همه زنان با شرف حجاب بر سر دارند و عده معدودی اقدام به برداشتن حجاب نموده اند.

این سپاهی تروریست در حالی چنین ادعایی میکند که پس از خیزش سراسری در ایران اغلب بانوان شجاع ایرانی بخصوص در تهران بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر میشوند.

قاآنی در ادامه رجز خوانی و دروغ پردازی های خود رژیم اسلامی را قدرت منطقه ای و شکست ناپذیر توصیف نمود که با وجود تحریم ها از نظر اقتصادی و سیاسی پیشرفت داشته است و لازم به توضیح نیست که مردم ایران امروز در چه شرایط وحشتناک اقتصادی و تورم شدید روزگار می گذرانند.