هرج و مرج در حکومت ایران در مورد تزریق واکسن کورونا همچنان ادامه دارد

سردرگمی  هرج و مرج و دروغ پردازی در مورد تهیه و تامین واکسن ضد کورونا در ایران همچنان ادامه دارد. در حالی که برخی مقامات حکومت قول داده اند که از ۲۲ بهمن تزریق واکسن آغاز خواهد شد، و به یُمن سالروز به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، برخی از اهالی کشور واکسینه خواهند شد، ولی هنوز معلوم نیست که آیا واقعا چنین تلاشی آغاز خواهد گردید و چه تعداد از مردم ایران را زیر پوشش قرار خواهد داد.

اگر به سخنان هفته پیش حسن روحانی به توان اعتماد کرد، در حال حاضر هیچ واکسنی هنوز در راه نیست و کسی نمی داند که این عملیات از چه هنگام آغاز خواهد شد.

روحانی در سخنان خود مژده داد که سه نوع واکسن در مراحل آماده سازی قرار دارد. ولی همزمان، او گفت که این واکسن های زودتر از بهار یا تابستان آینده به بازار نخواهد آمد.

سخن از واکسنی است که یک نهاد وابسته به بیت رهبری ادعا می کند که به ساخت آن پرداخته و “بنیاد برکت” نام دارد و نام واکسن خود را “برکت” نهاده، و این در حالی که بیشتر آن را “قاسم سلیمانی” و یا “محسن فخری زاد” نام نهاده بودند. این واکسن در مراحل بسیار ابتدایی آزمایش بالینی قرار دارد و زودتر از سه ماه یا شش ماه دیگر آماده نخواهد شد.

واکسن دیگر نیز از جانب موسسه رازی در حال ساخت است که آن هم در مراحل ابتدایی قرار دارد و اطلاعات زیادی درباره آن در دست نیست.

واکسن سوم ساخت کوبا می باشد که آن هم اخیرا به مراحل ابتدایی کارآزمایی بالینی رسیده و رژیم ایران که نمی خواهد پول زیادی را برای تامین سلامت مردم هزینه کند، موافقت کرده که ایران به میدان آزمایش این واکسن مبدل گردد.

درباره این سه واکسن هیچگونه گزارش علمی موثق در اختیار سازمان جهان بهداشت و یا مجله های معبر علمی قرار نگرفته است.

جناح تندرو در حکومت اسلامی، به پیروی از علی خامنه ای و دستور آن، با خرید واکسن های ساخت آمریکا و بریتانیا مخالفت ورزیده است.

در چارچوب برنامه سازمان جهانی بهداشت و به هدف ایجاد تساوی بین کشورهای ثروتمند و فقیر، موافقت شده بود که بیش از پانزده میلیون دوز واکسن در اختیار ایران قرار گیرد. ولی مشکل در آن است که این واکسن ها ساخت فایزر و بریتانیا می باشد که خامنه ای آن را باطل دانسته است و معلوم نیست که وقتی این واکسن ها آماده شود، آیا رژیم ایران آن را خواهد خرید یا نه.

علاوه بر این، اگر سخن از خرید واکسن های ساخت هند نیز در میان باشد، همان واکسن ساخت بریتانیا می باشد که تولید آن به کارخانه های هند سپرده شده است.

در یک کلام، هنوز معلوم نیست که واکسن ضد کورونا چه هنگام به ایران خواهد رسید، تعداد آن چقدر خواهد بود و آیا واکسن هایی خواهد بود که مورد تایید و تصویب نهادهای بهداشتی و معبر جهانی قرار گرفته و یا واکسن های غیر مطمئنی خواهد بود که هنوز در مراحل ابتدایی آزمایش بالینی قرار دارد.

هرچه باشد، در ۵۵ کشور جهان تزریق واکسن به خوبی جریان دارد، در اسرائیل یک چهارم جمعیت، دوز دوم را نیز دریافت کرده اند، ولی در ایران هیچکس نمی داند که مهمترین گام در راه مهار کردن کورونا، یعنی تزریق واکسن، چه هنگام آغاز خواهد شد.