هر دو رهبر اسرائیل، طرح صلح ترامپ را می پذیرند، ولی راستگرایان زیاد خشنود نیستند و فلسطینی ها نیز آن را رد می کنند

کنجکاوی درباره محتویات طرح صلح پرزیدنت ترامپ و محتویات آن، در اسرائیل به اوج رسیده و گزارش های مختلفی در مورد آن انتشار یافته که هنوز درستی آن ها مشخص نشده است. در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و رهبر حزب لیکود از این طرح به گرمی استقبال کرده و بنی گانتس رهبر آبی و سفید نیز آن را یک فرصت نیکو برای پایان دادن به نزاع دیرین با فلسطینیان دانسته، مقامات حکومت خودگردان فلسطینی آن را قاطعانه رد می کنند و سازمان های ترور آن را مردود می دانند و می گویند که باید به مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل، تا دستیابی به همه خواسته های این گروه ها ادامه دارد.

حکومت اسلامی ایران نیز که با برپایی تشکیلاتی با نام “جبهه مقاومت” همه سازمان های ترور و گروه های چریکی منطقه را به دور خود گرد آورده، طرح ترامپ را مردود می دانند و اصولا هرگونه تلاش برای پیشبرد صلح و برقراری آرامش در منطقه را نفی می کنند و می گویند که باید به مبارزه مسلحانه علیه اسرائیل ادامه داد.

نزدیکان نتانیاهو می گویند که در این طرح، نوار ساحل غربی رود اردن به عنوان بخشی از نیازهای امنیتی اسرائیل به این کشور داده شده و همچنین همه آبادی های اسرائیلی نشین در کرانه باختری که به مرز اسرائیل نزدیک است، با جای خود باقی خواهد ماند. ولی حدود شصت آبادی اسرائیلی که در بخش های مرکزی کرانه برپا گردیده و اکثرا بدون مجوز از جانب دولت اسرائیل بوده، باید برچیده شود.

جناح راست اسرائیل این بخش از طرح را قاطعانه رد می کند و می گوید همه آبادی ها باید در محل کنونی بمانند  امری که در داخل اسرائیل نیز از طرفداران زیادی برخوردار نیست.

نکته  دیگر طرح پرزیدنت ترامپ، که هنوز به طور کامل مورد تایید مقامات آمریکایی قرار نگرفته، برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل است. در حالی که اکثر رهبران حزب آبی و سفید این امر را می پذیرند، اکثر اعضای حزب لیکود و جناح راست اسرائیل با آن مخالفت می ورزند و این بخش از طرح رئیس جمهوری آمریکا را رد می کنند.

به گفته آگاهان، در این طرح همچنین گفته شده که اسرائیل باید در ازای زمین های کرانه باختری که در حاکمیت اسرائیل باقی خواهد ماند، زمین هایی را از داخل خاک خود به فلسطینی ها واگذار کند. در مورد جزئیات آن هنوز خبر کاملی در دست نیست.

با آن که هنوز محمود عباس رهبر حکومت خودگردان فلسطینی سخنی درباره طرح صلح پرزیدنت ترامپ انتشار نداده، نبیل ابو رودینه  Rodeyneh سخنگوی فلسطینی آن را مردود دانست و گفت اگر طرحی بر فلسطینیان تحمیل شود، آن ها هرگونه ارتباط و همکاری با اسرائیل را متوقف خواهند ساخت.

بخش از این ارتباط بین طرفین، همکاری های امنیتی و عمومی است که به سود هر دو طرف می باشد. حکومت خود گردان بارهای تهدیدهایی از این قبیل عنوان کرده، ولی بعید می نماید که آن را عملی سازد. زیرا همکاری های امنیتی و عمومی، همان گونه که به سود اسرائیل است، منافع فلسطینی ها را نیز تامین می کند و مانع تسلط یافتن حماس و دیگر گروه های تروریست در کرانه باختری می شود.

حکومت اسلامی ایران، طرح صلح ایالات متحده را “ننگین” توصیف کرده و خواهان آن است که فلسطینیان و کشورهای عرب آن را قاطعانه رد کنند.