برنامه افق نو صدای آمریکا، سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳ مارس ۲۰۱۸
میهمانان برنامه: «پاتریک ترل»، پژوهشگر ارشد در امور خلع سلاح اتمی در دانشگاه دفاع ملی آمریکا و منشه امیر، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس امور خاور میانه

یک دیدگاه

Comments are closed.