هشتمین دور بازپرسی از نتانیاهو درباره پرونده کمپانی تلفن در دفتر نخست وزیری پنج ساعت ادامه یافت

اتومبیل رئیس بازپرسان از نتانیاهو، به اقامتگاه نخست وزیر در مرکز اورشلیم می رسد

دور دیگری از بازپرسی های پلیس اسرائیل از بنیامین نتانیاهو در رابطه با سوء ظن های مربوط به استفاده مالی از وزارت ارتباطات اسرائیل، پیش از ظهر امروز در دفتر نخست وزیری در اورشلیم آغاز شد و پنچ ساعت ادامه یافت.

هم زمان، خانم سارا نتانیاهو همسر نخست وزیر، در مرکز تحقیقات پلیس اسرائیل مورد بازپرسی قرار گرفت.

در این رابطه، هیچ سوء ظنی متوجه شخص خانم سارا نتانیاهو نیست، ولی پلیس می خواهد اطلاعاتی از وی جمع آوری کند که با پاسخ های نخست وزیر مقایسه شود تا شاید تفاوت ها و تناقض هایی بین آن ها وجود داشته باشد که به کشف واقعیات و رسیدن به حقایق کمک کند.

در ماجرایی که پلیس آن را “پرونده چهارهزار” نام نهاده، این سوء ظن بررسی می شود که نخست وزیر در هنگامی که وزارت ارتباطات را نیز شخصا به دست داشته، با انجام معاملاتی موافقت کرده که احتمالا برای او سود مالی داشته است و این در حالی که مسوولان دولتی حق بهره برداری شخصی ندارند.

در همین رابطه، صاحب کنونی کمپانی ارتباطات اسرائیل و شماری از کارمندان بلندپایه وزارت ارتباطات نیز در مظان اتهام قرار دارند و حتی برخی از آن ها در بازداشت به سر می برند.

نام نخست وزیر در سه ماجرای دیگر به نام های “پرونده یک هزار”، “پرونده دو هزار” و “پرونده سه هزار” آورده شده، ولی آن چه که پرونده چهارهزار را وخیم تر می کند آن است که یکی از کارمندان ارشد وزارت ارتباطات، با گرفتن این تعهد که خود وی مورد مجازات قرار نخواهد گرفت، حاضر شده علیه نخست وزیر ادای شهادت کند.

ولی نخست وزیر همه اتهامات پیشین و کنونی را بی اساس می داند.

پیشتر گفته شده بود که نخست وزیر درخواست کرده بازپرسی از وی به چند هفته دیگر، پس از بازگشت او از واشنگتن و دیدار با پرزیدنت ترامپ به تقویق افتد. ولی برای جلوگیری از انتشار ادعاهایی دایر بر این که او از انجام بازپرسی شانه خالی می کند، درخواست کرد که این بازپرسی در اولین فرصت انجام شود، که امروز برای آن تعیین گردید.

3 دیدگاه‌

  1. اشکار نمودن نوان دفاعی مشکلی را حل نمیکند زیرا ایران توسط عوامل نفوذی خود از اسرائیلیها بهتر وضعیت دفاعی انرا میداند و از سویی ایران بر متلاشی کردن حکومت اسرائیل از درون تمرکز دارد و اتهامات و پرونده سازی علیه نتانیاهو از این موارد است. در بیچارگی اسرائیلیها و اظهار قدرتمندی همین بس که حاضر نشدند اتهام ترور دانشمندان هسته ای ایران را رد کنند در حالیکه اینها بدست حکومت برای مخفی ماندن اسرار ساخت سلاح هسته ای ترور شدند.

  2. ایمان دارم بزودی مظلومیت و بی گناهی بنیامین نتانیاهو بر اسرائیل و اسرائیلیان و مردم جهان اثبات خواهد شد ، مردی که تمام قوا و انرژی خود را جهت امنیت و رفاه مردم اسرائیل به کار گرفت ، هیچگاه خدمات شایسته ایشان و زحماتی که جناب نخست وزیر برای اسرائیل عزیز کشیدند ، از ذهن مردم فهیم اسرائیل پاک نخواهد شد

Comments are closed.