هشدار وزیر اطلاعات پیشین حکومت ایران: «نیروهای موساد در همه بخش‌های حکومت ما نفوذ کرده‌اند»

علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات در گفتگو با سایت خبری جماران گفت: «نیروهای نفوذی موساد در همه جا هستند، به گونه ای که جا دارد همه مسئولان به صورت جدی نگران جانشان باشند. برای من به عنوان فردی که در وزارت اطلاعات کار کرده‌ام، این امر بسیار درد آور است.»

او ادعا کرد: «در زمان خمینی و هنگامی که او وزیر اطلاعات بوده، چنین نفوذهایی وجود نداشت. ولی بعد از ما به دلیل رقابت سرویس‌های اطلاعاتی، موازی کاری که در وزارت اطلاعات رخ داد و سازمان‌های جدیدی که در نهادها در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد، وزارت اطلاعات تضعیف شد.»

یونسی در ادامه در انتقاد از روزنامه کیهان وابسته به بیت رهبری گفت: «کیهانی که ما امروز می‌بینیم، به شدت گرفتار افراط و تفریط شده است و دیگر آن کیهان سابق نیست.»

او گفت: «امروز جایی برای افکار بهشتی‌ها و مطهری‌ها نیست. خانه در تصرف همان‌هایی قرار گرفته که مخالف خمینی، انقلاب اسلامی، بهشتی و مطهری بودند.»

یونسی اعتراف کرد که مذهبیونی که معتقد به انقلاب اسلامی بودند معدود بودند و خمینی با همین جمع معدود روی کار آمد و خیلی‌ها مخالف حکومت اسلامی و روی کار آمدن خمینی بودند. او گفت: «این مشکل است که در انتخابات به این شکل ظهور پیدا می کند که همه یاران خمینی و حکومت اسلامی  را طرد می کنند. این مشکل است که یک نفر روحانی با افتخار می‌ گوید من به شورای نگهبان رفتم و آن‌ها را قانع کردم که هاشمی رفسنجانی باید رد صلاحیت شود.»