هفت تن از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، در اعتراض به سیاست های یهود ستیزانه، از حزب کناره گیری کردند

هفت تن از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، در اعتراض به سیاست های یهود ستیزانه، از حزب کناره گیری کردند

افزایش گرایش های یهود ستیزانه در حزب کارگر بریتانیا، که ظاهرا در ابراز مخالفت با سیاست های دولت اسرائیل بیان می گردید، موجب شد که هفت تن از نمایندگان این حزب در پارلمان بریتانیا، اعلام کناره گیری کنند و سران حزب را به یهود ستیزی متهم سازند. این اتهام، به ویژه علیه جِرِمی کُوربین رهبر حزب کارگر بیان می شود که به روی قبر تروریست های فلسطینی که ورزشکاران اسرائیلی را به قتل رسانده بودند، تاج گل نثار کرده بود.

در سال های اخیر، حزب کارگر بریتانیا سیاست ضد اسرائیلی شدیدی را در پیش گرفته که از دیدگاه شماری از ناظران، از گرایش های یهود ستیزانه رهبر حزب سرچشمه می گیرد. این رفتار بارها مورد اعتراض شماری از سران حزب کارگر و نمایندگان آن در پارلمان قرار گرفته بود، که اکنون به کناره گیری هفت تن از آنان می انجامد.

در حالی که آن حزب خود را مدافع منافع کارگران می داند و ظاهرا پیرو اصول سوسیالیسم می باشد، ولی همیشه از کشورهای نفت خیز عرب علیه اسرائیل جانبداری کرده و ترور فلسطینی را مبارزه آزادی خواهانه توصیف کرده است.

این نخستین بار است که هفت تن از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا، در اعتراض به رفتارهای رهبر حزب، به طور دسته جمعی کناره گیری می کنند.

این نمایندگان همچنین نسبت به سیاست های رهبر حزب کارگر در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعتراض دارند. آنها در ضمن اعلام کردند که علیرغم خروج از حزب کارگر، به عضویت در پارلمان بریتانیا همچنان ادامه خواهند داد.