هلال احمر ایران: انبارهای این نهاد از لوازم خالی است و در صورت فاجعه نخواهد توانست به یاری مردم بیاید

در همان حالی که رژیم ایران ادعا می‌کند که نه تنها همه نیازهای خود را در مبارزه با بیماری کرونا تامین کرده، یلکه حتی تجهیزات مورد نیاز را به کشورهای دیگر نیز صادر می کند، رییس جمعیت هلال احمر ایران، از کمبود کمک‌ها و تجهیزات امدادی در انبارهای این سازمان خبر داد و گفت: هلال احمر ایران در صورت وقوع هر حادثه ای قادر نیست که به مردم کمک کند».

کریم همتی افزود: «به دلیل وقوع حوادث  پی در پی د رکشور، موجودی انبارهای امدادی این سازمان رو به کاهش است. ما برای تجهیز آن‌ها به کمک ملی دولت و رییس‌جمهوری نیاز داریم».

وی به لزوم تقویت تجهیزات ایمنی و کمبود شارژ انبارهای امدادی برای پاسخگویی به سوانح احتمالی اشاره کرد.

همتی در همین زمینه افزود: «قطعا همکاران ما حتی با کمبود امکانات و منابع آمادگی خود را حفظ کرده و تاکنون هیچ عاملی باعث نشده است تا ما عقب‌تر از حوادث حرکت کنیم، اما بدون تجهیزات در شرایط اضطراری نمی توان کاری کرد».