هلند به دنبال فرانسه، آلمان و اتریش، پوشیدن برقع و نقاب و مقنعه را در اماکن عمومی ممنوع کرد

زنان از رسوم کشورهای خویش که باعث عقب ماندگی آنان شده است گریخته اند، ولی در کشور جدید می خواهند به همان آداب باز گردند

دولت هلند یک بار دیگر اعلام داشت که از امروز (آدینه) اجازه نخواهد داد که زنان مسلمان و عرب با نقاب بر چهره و آن چه که “برقَع” نامیده می شود به ملاء عام بیایند. از امروز، افراد برقع پوش در خیابان ها و اماکن عمومی مورد تعقیب قرار گرفته و مجازات خواهند شد.

هلند تاکید می کند که این اقدام علیه مذهب نیست، بلکه برای تامین امنیت مردم است. در گذشته مردانی که خود را به هیات زن درآورده و برقع بر تن کرده بودند، در خاک هلند و نقاط دیگر به عملیات جنایتکارانه دست زده بودند و قصد داشتند از تعقیب و پیگیری بگریزند.

هلند با این اقدام، به جَرگه چند کشور اروپایی دیگر می پیوندد که آن ها نیز پوشیدن مقنعه و برقع را ممنوع کرده اند. فرانسه یکی از کشورهای پیشگام در این زمینه بود و آلمان و اتریش نیز به آن پیوستند.

کشورهای اروپایی می گویند که اگر افرادی به عنوان پناهجو وارد کشورشان می شوند، باید فرهنگ و قوانین آن کشور را رعایت کنند و حق ندارند فرهنگ کشوری را که از آن گریخته اند در کشور پناهندگی رواج دهند.

به موجب قانون جدید در هلند، هرگونه پوشش زنان که مانع از شناسایی چهره آنان گردد، ممنوع خواهد بود. این قانون از جمله پوشیدن برقع و به چهره گذاشتن نقاب و هرگونه مقنعه و یا پوشش های شبیه آن را ممنوع می سازد.

دولت هلند اعلام داشته که قصدش آن نیست که محدودیت هایی برای پوشش زنان ایجاد کند، بلکه در اماکن عمومی و برای آن که بتوان از خدمات همگانی برخوردار شد، چهره باید آشکار باشد.

زنان با پوشش حجاب و نقاب و برقع، ممکن است یک خطر امنیتی در اروپا باشند