همتی ادعا کرد: «اقتصاد کشور از رکود خارج شده است»؛ بانک جهانی: «رشد اقتصادی سال گذشته ایران منفی ۳.۷ درصد بوده است»

عبدالناصر همتی با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به گزارش اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی نوشت، که اقتصاد کشور در پاییز سال جاری رشدی ۳.۹ درصدی را تجربه کرد. این در حالی‌که مرکز آمار در گزارش هفته گذشته خود گفته بود که  این رقم کمتر از یک درصد بوده است.

وی در ادامه مدعی شده  است که رشد اقتصادی کشور که از فصل دوم سال جاری مثبت شده بود، در سه ماهه سوم سال نیز مثبت بوده است.

همتی گفت رشد مثبت ۳.۹ درصد با احتساب نفت و رشد مثبت ۲.۹ درصد بدون نفت در سه ماهه سوم سال ثبت شده است.

همتی در ادامه ادعا کرد:   اقتصاد کشور از رکود خارج شده است.

وی در حالی این سخنان را بیان می کند که مرکز آمار ایران هفته گذشته ، با انتشار گزارشی رشد اقتصادی با نفت ایران در پاییز امسال را مثبت ۰.۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را مثبت ۰.۲ درصد ارزیابی کرده بود.

معمولا میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار اختلافاتی در برآوردهای اقتصادی مشاهده می‌شود، اما چنین میزانی از اختلاف برآورد موضوع جدیدی است.

همچنین صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین برآورد خود از اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است که رشد ناخالص داخلی کشور در سال جاری خورشیدی نسبت به سال ۹۸ با افتی ۵ درصدی مواجه شود.

در این گزارش آمده است که تولید  ناخالص داخلی غیرنفتی ایران افتی ۴.۵ درصدی و ارزش افزوده بخش نفت ایران نیز با افتی منفی ۸.۵ درصدی مواجه خواهد شد.

اگر چه اقتصاد ایران در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز به ترتیب ۶.۵ درصد و ۵.۴ درصد کوچکتر شد، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد ایران در سال آینده خورشیدی رشدی ۳.۲ درصدی داشته باشد.

بانک مرکزی حکومت ایران هنوز جزئیات ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد ایران برای پاییز را منتشر نکرده، اما آمارهای این نهاد برای اواخر سال ۹۹ نشان می دهد  که تولید ناخالص داخلی نسبت به بهار ۱۳۹۸ رشد منفی ۲.۹ درصدی و در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال رشد مثبت ۵ درصدی داشته است.

بدین سان ، با توجه به آمارهای بانک مرکزی و اظهارات روز گذشته  همتی، رشد اقتصادی ایران در تابستان و پاییز برای دو فصل متوالی مثبت شده است؛ موضوعی که کاملا در تضاد با گزارش صندوق بین‌المللی پول است و اختلاف چشمگیری هم با برآورد مرکز آمار ایران دارد.

برخی نهادهای بین‌المللی دیگر نیز برآورد خود از رشد اقتصادی ایران بر اساس سال میلادی را منتشر کرده‌اند که در تضاد با برآورد بانک مرکزی ایران است. برای نمونه آخرین گزارش بانک جهانی که دی‌ماه امسال منتشر شد، نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال گذشته میلادی ایران منفی ۳.۷ درصد بوده و سال جاری میلادی این رقم مثبت ۱.۵ درصد خواهد شد.

این گزارش می‌گوید اقتصاد ایران طی سه سال گذشته میلادی ۱۶.۵ درصد کوچک شده که با آمارهای صندوق بین‌المللی پول نیز همخوانی دارد.