همدردی مادران اعدامی با مادر نوید افکاری 

شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی، که در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در ایران کشته شد، و خود نیز از زندانیان حکومت است در پیامی به مادر نوید افکاری، جوان ورزشکار ایرانی که به دلیل اعتراض به بی عدالتی های رژیم کشته شد نوشت: تا روز دادخواهی از این حکومت ظلم و استبداد در کنار هم خواهیم بود.

مصطفی کریم بیگی، پسر ۲۶ ساله خانم اکملی، در روز ششم دی ۸۸ مصادف با روز عاشورا در اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشته شد.

شهناز اکملی نوشته است: برای خواهرم بهیه نامجو که سیاه پوش فرزندش شد، که مانند من پسرش را در تاریکی شب به گور سپرد و به خانه برگشت اما سیاهی ِ آن شب هرگز تمام نشد.

این مادر داغدیده در ادامه نوشته است: خواهر عزیزم میدانم این روزها بی رمق تر از آن هستی که بدانی حتی چه اتفاقی افتاده اما روزهای بعد تازه دنیا بر سرت آوار می شود، آنجا که بخواهی سعیدت را صدا کنی و به اشتباه بگویی نوید، آنجا که در خیابان کسی را ببینی که از پشت مانند او راه می رود، آنجا که خوابش را ببینی اما تا در آغوشش کشیدی برود، آنجا که صدای مامان گفتنش در گوش ات می پیچد اما خودش را نمی بینی و هزاران لحظه ای که شاید تو تجربه کنی و من هنوز تجربه نکرده باشم.

اما بدان که روح پسرت در قلب تو خواهد دمید و شجاعتش را به تو خواهد بخشید، من این را در همه مادران دادخواه دیده ام ، شجاعتشان معمولی نیست و مانند کسی است که مرگ را دیده و برگشته درست مثل فرزندشان، و تو آرام باش که قلبت راه را نشان خواهد داد و دستانمان از اینجا تا شیراز در دست یکدیگر است تا روز دادخواهی ، تا روز دادخواهی … تا روز دادخواهی

خواهر همدردت شهناز اکملی

همچنین شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری که در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، در ویدئویی خطاب به مادر نوید افکاری گفت: «من گریه نکردم و خشمم را نگه داشتم برای روز حسابرسی. گریه نکن و به سینه نکوب، زاری نکن، فریاد بزن، حالا باید پرچمدار دادخواهی فرزندت باشی».