همزمان با بازگشایی درب اماکن مذهبی در مشهد و قم متولیان از خامنه ای سپاسگزاری میکنند

خبرگزاری حکومتی انتخاب گزارش داد که درب صحن های آرامگاه امام رضا  که از ۲۷ اسفند پارسال با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا بسته شده‌بود، از صبح دوشنبه پنجم خرداد ماه با اعمال محدودیت‌هایی و حفظ پروتکل های بهداشتی بازگشایی شد.

صبح امروز با دستور ستاد ملی کرونا تصویب شد که درب‌های حرم امام رضا که از ۶۹ روز پیش برای کنترل شیوع ویروس کرونا با اعمال توقف موقت حضور زائران در حرم‌های مطهر روبه‌رو شده بود؛ بازگشایی شود.

این تصمیم بعد از سخنان هفته قبل خامنه ای عملی شد که وی گفته بود تصمیم بر باز یا بسته بودن اماکن مذهبی به عهده افرادی است که به گفته وی لزوم باز یا بسته بودن آن را تشخیص دهند که تلویحا اشاره میکرد که این اماکن مذهبی باید بازگشایی شوند.

انتخاب خبر داد که بر این اساس حرم امام رضا از امروز یک ساعت بعد از طلوع خورشید تا یک ساعت قبل از غروب آفتاب پذیرای حضور زائران است.

در عین حال در این گزارش آمده است زیارت و حضور در حرم مطهر رضوی با رعایت ضوابط و پروتکل بهداشتی همراه شده است،اما در این گزارش توضیح داده نشد که چه تدابیر بهداشتی در این زمینه اندیشیده شده است.

همزمان خبرگزاری ایرنا در گزارش دیگری خبر از بازگشایی حرم معصومه در قم داد.

با وجود  گسترش همه گیری ویروس کرونا در ایران که از شهر قم آغاز گردید رژیم از قرنطینه کردن شهر قم و همچنین بستن اماکن مذهبی سر باز زد که همین امر موجب گسترش بیش از پیش کرونا در ایران گردید.