همزمان با وعده صلح طالبان، عملیات خارج سازی غربی‌ها از افغانستان شتاب بیشتری می‌گیرد

یک مقام امنیتی غربی، امروز چهارشنبه، به رویترز گفت: «بیش از ۲۲۰۰ دیپلمات و غیرنظامیان دیگر، با پروازهای نظامی از افغانستان خارج شده‌اند».

این مقام امنیتی غربی گفت: «ما با سرعت بسیار زیادی به کار خود ادامه می دهیم، برای تدارکات خروج هیچ مشکلی نمی‌بینیم و ما توانسته‌ایم کمی بیش از ۲۲۰۰ کارمند دیپلماتیک، کارکنان امنیتی خارجی و افغان‌هایی که در سفارتخانه ها کار می‌کردند را ببیرون ببریم».

وی گفت که مشخص نیست چه زمانی پروازهای غیرنظامی از سر گرفته می‌شود.

این مقام اطلاعاتی در مورد تعداد افغان‌ها در میان بیش از ۲۲۰۰ نفری که  افغانستان را ترک کرده‌اند، ارائه نکرد و همچنین مشخص نشد که آیا این آمار شامل بیش از ۶۰۰ مرد، زن و کودک افغان است که روز یکشنبه با ۱۷ هواپیمای باری از آنجا خارج شده و به یک پایگاه  ارتش آمریکا منتقل شده‌اند.

طالبان ادعا کرده‌اند که صلح می‌خواهند، انتقام جویی نخواهند کرد و حقوق زنان را در چارچوب قوانین اسلامی رعایت خواهند کرد. اما هزاران افغان، که بسیاری از آنها طی دو دهه به نیروهای خارجی تحت رهبری آمریکا کمک کرده‌اند، ناامیدانه، در پی خروج از افغانستان هستند.

وعده‌های گروه تروریستی طالبان قابل اعتماد نیست و آگاهان می‌گویند که به احتمال بسیار قوی، آن‌ها پس از تحکیم قدرت خود در افغانستان، دست به خشونت و سرکوب زنان و دختران می زنند و تمام آزادیهای مدنی مردم افعانستان را به بهانه اجرای قوانین شریعت اسلام، لگدکوب خواهند کرد.