همسر جاسوس اعدام شده اسرائیلی در سوریه، دوباره باقیمانده پیکر همسر خود را از بشار اسد طلب می کند

خانم نادیا کهن وسط همسر مامور اطلاعاتی اسرائیل که در سوریه اعدام شد

همسر زنده نام الی کهن، مامور اطلاعاتی اسرائیل که در سوریه اعدام شد، یک بار دیگر از رئیس جمهوری آن کشور خواستار گردید که باقیمانده پیکر همسرش را به اسرائیل بازگرداند و یک اقدام انسانی انجام دهد.

الی کهن یک اسرائیلی زاده کشور عربی بود که پس از یک دوره کارآموزی در آرژانتین، در پوشش یک بازرگان ثروتمند سوری، به دمشق رفت و در آن جا با هویت بازرگانی که به وطن بازگشته، با فرماندهان ارتش سوریه طرح دوستی ریخت و اطلاعات بسیار حساسی را از آن ها به دست آورد و به اسرائیل انتقال داد.

آگاهان می گویند که همین اطلاعات، در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ موسوم به جنگ شش روزه مورد استفاده ارتش اسرائیل قرار گرفت و نیروی هوایی توانست در کوتاه ترین مدت، قدرت دفاعی ارتش سوریه را منهدم کند و با تصرف بلندی های گولان، به فاصله چهل کیلومتری از دمشق برسد.

الی کهن در جریان فعالیت اطلاعاتی خود مورد سوءظن سازمان ضد جاسوسی سوریه قرار گرفت و بازداشت و زندانی شد و پس از شکنجه های بسیار به مرگ محکوم گردید و اعدام شد.

خانم نادیا کهن، همسر الی کهن به پرزیدنت حافظ اسد روی آورده و از او تقاضا کرد که پیکر همسرش را به اسرائیل تحویل دهد. ولی وی این درخواست را رد کرد، اما نوشت که در فرصت مناسب به این تقاضا پاسخ خواهد داد.

بیوه الی کهن اکنون دوباره به پرزیدنت بشار اسد پسر رئیس جمهوری پیشین روی آورده و این وعده پدرش را یادآور شده و درخواست کرده است که باقیمانده پیکر را به اسرائیل بفرستند.

خانم نادیا در نامه خود خطاب به رئیس جمهوری کنونی سوریه نوشته که به چشم خود آمبولانس های اسرائیلی را دیده که زخمی های جنگ در سوریه را، با کمال انسانیت، به بیمارستان های خود فرستاده و آن ها را درمان کرده و وظیفه بشری خویش را انجام داده است.

خانم نادیا خطاب به بشار می نویسد که با پذیرفتن تقاضای او، پایبندی خود را به موازین انسانی نشان خواهد داد و یک خانواده و یک ملت را شادمان خواهد کرد.

هنوز معلوم نیست که آیا بشار اسد، همانند پدرش حافظ اسد، به این خواسته پاسخی بدهد.