“همشهری”: طالبان اهالی شیعه مذهبی روستایی در ولایت هلمند را از خانه های خود تبعید کرده اند». سکوت رژیم ایران!

روزنامه همشهری چاپ تهران، در یک گزارش اختصاصی،  از جنایت دیگر طالبان افغانستان علیه شیعیان آن کشور پرده برداشت و نوشت که آن ها می کوشند ساکنان شیعه مذهب افغان را از نواحی هلمند آواره سازند و مسلمانان اهل تسنن و پیرو طالبان را در آن ناحیه مستقر سازند.

اکثر اهالی هلمند نه تنها شیعه هستند، بلکه خود هلمند در همسایگی مرز ایران قرار دارد و تسلط اهل تسنن وابسته به طالبان در آن سرزمین، ممکن است در آینده برای امنیت ایران سرنوشت ساز باشد

همشهری با استناد به دیده های خبرنگار اعزامی خود به افغانستان می نویسد که اکنون چند هفته است که طالبان اهالی شیعه روستایی را در نزدیکی رودخانه یا دریاچه هلمند از خانه هایشان اخراج کرده و می کوشند مسلمانان اهل تسنن را جایگزین آن ها سازند.

حکومت ایران تا کنون نسبت به این رفتار واکنشی نشان نداده است. بخشی از آب هلمند به دریاچه هیرمند در داخل ایران می ریزد که برای اهالی سیستان و بلوچستان جنبه حیاتی دارد.

اخراج اهالی شیعه در روستای مرزی در هلمند، هیچ بازتابی در رسانه های جهانی نداشته و رژیم ایران نیز تا کنون در برابر آن سکوت کرده است.

در یک ماه اخیر گزارش های مشابهی از چند نقطه شیعه نشین افغانستان رسیده که به موجب آن ها، طالبان می کوشند شیعیان را از نقاط مرغوب آواره سازند و یا به علل جغرافیایی و جمعیتی به اخراج آنها بپردازند تا بتوانند آن ناحیه را سنی نشین کنند.

از هنگام به قدرت رسیدن طالبان، خبرهای مشابهی نیز از ولایت پنجشیر رسیده که احمد مسعود در آن جا علیم شورش برافراشت که بخش عمده ای از اهالی آن از قبیله هَزاره و اهل تشیع هستند.

سران حکومت ایران که از به قدرت رسیدن طالبان و خروج سربازان آمریکایی غریو شادی سر داده اند، تا کنون بارها اتهام شیعه کشی از جانب طالبان را تکذیب کرده اند.

برخی رسانه های ایران و کاربران شبکه های اجتماعی، این اشتباه بزرگ رژیم را مورد نکوهش و انتقاد قرار داده اند.