“همه پرسی در فلسطین”؟، وزارت خارجه اسرائیل فاش ساخت که هزاران ایرانی از این کشور درخواست پناهندگی کرده اند

وزارت خارجه اسرائیل در واکنش به این ادعای علی خامنه ای که باید در این سرزمین بین اهالی مسلمان، یهودی و مسیحی همه پرسی صورت گیرد تا نوع رژیم را مشخص سازند، وزارت خارجه اسرائیل فاش ساخت که هزاران نفر ایرانیان برون مرزی با مراجعه به سفارتخانه ها و کنسولگری های اسرائیل در سراسر جهان درخواست پناهندگی در این کشور را کرده اند. این واقعیت نشان نفرت عمیق قشرهای بزرگی از ایرانیان نسبت به حکومتی است که خواهان همه پرسی در اسرائیل است، ولی کوچکترین ابراز مخالفتی را در داخل کشور سرکوب می کند.

بارها اتفاق افتاده که ایرانیان در کشورهای مختلف، با به اهتزاز درآوردن پرچم های اسرائیل و ایران در کنار یکدیگر، ضمن ابراز انزجار از حکومت اسلامی در ایران، به پشتیبانی از دوستی باستانی بین دو ملت ایران و اسرائیل پرداخته اند.

هم اکنون حدود پنج میلیون نفر ایرانی که نمی توانند در سایه یک حکومت غاصب و سرکوبگر زندگی کنند ناچار شده اند وطن خویش را ترک گفته و در تلاش برای یافتن کشوری که آن ها را پناه دهد، در دنیا سرگردان شده اند.

در مطلبی که در سامانه وزارت خارجه اسرائیل انتشار یافته، آمده است که ایرانیان بسیاری انتظار دارند که اسرائیل آنها را به عنوان پناهجو بپذیرد تا از زیر بار ستم این حکومت رهایی یابند و از آزادی و دموکراسی برخوردار شوند.

وزارت خارجه اسرائیل یادآور شده که ایرانیان بسیاری نیز خواهان آمدن به اسرائیل برای انجام درمان پزشکی می باشند.

مدیر امور آنلاین در وزارت خارجه، یفتح کورئل به خبرنگار جروزالم پست گفت که ایرانیان درخواست خود برای معالجه در اسرائیل را توسط شرکت هایی به این کشور می فرستند که برای اعزام بیماران به اسرائیل، در کشورهای خارج از ایران برپا شده اند.

وزارت خارجه اسرائیل هر روز نیز ده ها پیام از طریق شبکه های اجتماعی از ایرانیان داخل و خارج کشور دریافت می کند. در اکثر این پیام ها درخواست شده که اسرائیل به این ایرانیانی که مورد سرکوب و ستم رژیم قرار دارند، پناهندگی سیاسی اعطا کند.