همۀ روسای قدراسیون کشتی ایران، در اعتراض به فریبکاری رژیم درمورد اسرائیل کناره گیری کردند

اعتراض ها نسبت به دستور سران حکومت اسلامی برای تحریم کردن ورزشکاران اسرائیلی در بازی های بین المللی، بالا می گیرد.

پس از آن که رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران در اعتراض به وضع موجود کناره گیری خود را اعلام کرد، اکنون خبر می رسد که روسای همه هیات های کشتی در سراسر ایران، در ابراز ناخرسندی به سیاست ضد اسرائیلی رژیم و حمایت از اقدام رسول خادم، کناره گیری خود را اعلام کردند.

پیشتر گزارش رسیده بود که اعضای شورای فنی کشتی آزاد و کشتی فرنگی نیز در ابراز حمایت نسبت به اقدام رسول خادم، اعلام کناره گیری کرده اند.

کشتی، یکی از رشته های قدرت نمایی ورزش ایران در صحنه جهانی است و دستور رژیم برای خودداری از مسابقه دادن با ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات جهانی، موجب شده که ایران پیروزی های مهمی را از دست بدهد و چند پیروزی بدون زحمت به اسرائیل اعطا کند.

مدیرانی که اعلام کناره گیری کرده اند، خواستار برپایی همایش اضطراری فدراسیون کشتی شده اند.

رسول خادم از سران حکومت خواستار شده بود از دروغ پردازی و ترفندبازی در مورد مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی دست بردارند.

از آن جا که تحریم ورزشکاران کشورهای دیگر با توسل به استدلال های سیاسی، ممنوع است، رژیم ایران هنگامی که ورزشکاران قرار بود با رقبای اسرائیلی روبرو شوند، به آن ها دستور داده اند که با ادعای بیماری ناگهانی و حتی باخت عمدی و بهانه های دیگر، از مسابقه شانه خالی کنند.

رئیس فدراسیون بین المللی کشتی هشدار داده بود که اگر این سیاست ادامه یابد، آینده ورزش ایران در شرکت در بازی های بین المللی به خطر خواهد افتاد.

رسول خادم پیش از اعلام کناره گیری، گفته بود که اخیرا تعداد زیادی از ورزشکاران اسرائیلی در رشته های کشتی و جودو به مراحل بازی های بین المللی رسیده اند و در رقابت ها شرکت می کنند و دارای دستاوردهایی هستند. به گفته او شمار زیادی از این ورزشکاران تنها گذرنامه موقت اسرائیلی دارند ولی به نام اسرائیل در مسابقات حضور می یابند

رسول خادم ادعا کرد که علت این وضع آن است که اسرائیل می خواهد ورزش ایران را دچار اختلال کند و بنابراین باید برای آن راه چاره ای یافت و نمی توان به سیاست ترفندبازی کنونی ادامه داد.

2 دیدگاه‌

  1. کسی که پرچم استبداد مذهبی را می افراشد و برای او افتخار و نام می افریند، قهرمان ملی نیست، بلکه مزدور فاشیسم است. همان طور که در زمان هیتلر و موسولینی این طور بود.

Comments are closed.