هندوراس در آمریکای مرکزی، دفتر بازرگانی را به اورشلیم منتقل کرد، ولی از انتقال سفارتخانه بیم دارد

کشور کوچک هندوراس در آمریکای مرکزی، اعلام کرد که دفتر امور بازرگانی سفارتخانه خود در اسرائیل را به اورشلیم منتقل می سازد، تا با این اقدام تائید کرده باشد که هندوراس شهر اورشلیم را پایتخت قانونی اسرائیل می داند.

رئیس جمهوری هندرواس، پرزیدنت خوان اورلاندو آلباردو در پیامی که برای اسرائیل در مورد تصمیم خود فرستاد، نوشت که در حال حاضر انتقال سفارتخانه به اورشلیم، با مخالفت های شدید برخی کشورهایی روبرو می شود که هندوراس با آن ها مناسبات نزدیک بازرگانی دارد، ولی انتقال دفتر بازرگانی به اورشلیم نیز اقدام قاطعی برای پذیرفتن اورشلیم به عنوان پایتخت کشور اسرائیل می باشد.

پرزیدنت آلباردو به خبرنگاران گفت که دولت او امکان انتقال سفارتخانه به اورشلیم را با دقت و به طور همه جانبه مورد بررسی قرار داد و در نهایت امر تصمیم گرفت که در مرحله کنونی انتقال دفتر بازرگانی عملی شود که آن هم خود یک اقدام نمادین و مهم است.

او گفت که بخش بازرگانی، مهمترین قسمت سفارت هندوراس در تل آویو محسوب می شود.

به گفته پرزیدنت آلباردو، حتی همین اقدام نمادین نیز ممکن است در صحنه بین المللی انتقادهای زیادی را علیه هئدوراس به دنبال آورد، ولی دولت وی آماده رویارویی با این اعتراض ها می باشد.

ایالات متحده سال گذشته طی مراسم رسمی، سفارتخانه خود را از تل آویو، به ساختمان کنسولگری آن کشور در اورشلیم، که در خط بین شرق و غرب پایتخت قرار دارد منتقل ساخت. اسرائیل در آن هنگام انتظار داشت که کشورهای بسیاری از این اقدام پیروی کنند. برخی از رهبران کشورهای آمریکای لاتین نیز چنین وعده ای دادند، ولی تنها چند کشور به این قول عمل کرده اند.

وزارت خارجه اسرائیل زمین بزرگی را به احداث محله سفارتخانه های خارجی در اورشلیم اختصاص داده و اعلام داشته که هر کشوری که بخواهد سفارتخانه را از تل آویو به اورشلیم منتقل سازد، از تسهیلات مالی نیز برخوردار خواهد شد.

کنگره ملی هندوراس سال گذشته قطعنامه ای تصویب کرد که دولت را موظف می سازد سفارتخانه را به اورشلیم منتقل سازد. با آن که قطعنامه، با اکثریت بزرگی مورد تصویب قرار گرفت، ولی این تصمیم هنوز به طور کامل عملی نشده است.