هنرمندان اروپایی طرفدار فلسطینیان علیه اسرائیل، خواهان تحریم مسابقات “یورویژن” در اسرائیل شدند

شماری از هنرمندان کشورهای غربی که از ترور فلسطینی علیه اسرائیل جانبداری می کنند، خواهان تحریم مسابقات اروپایی بهترین ترانه شدند که قرار است سال آینده در اسرائیل برگزار شود، زیرا در مسابقات امسال یوروویژن، اسرائیل برنده بهترین ترانه گردید.

این هنرمندان که خود را عضو نهادی به نام بایکوت اسرائیل می دانند، ادعا می کنند که اسرائیل با فلسطینیان بدرفتاری کرده و باید مورد تحریم قرار گیرد.

این افراد تا کنون نسبت به کشته شدن حدود نیم میلیون نفر از مردم سوریه به دست ارتش بشار اسد و افراد سپاه پاسداران ایران واکنشی نشان نداده اند. آنها همچنین نسبت به جنایاتی که در جنگ یمن رخ می دهد سکوت کرده اند.

نهادی به نام “بایکوت اسرائیل” و یا با نام اختصاری آن بی دی اس، اکنون سالیان دراز است می کوشد کشورهای دنیا را به تحریم اسرائیل وادارد. این گروه توقع دارد که اسرائیل در برابر جنایات ترور فلسطینی ساکت بماند و از خود دفاع نکند.

در آخرین مسابقات یوروویژن که ماه گذشته انجام گرفت و ده ها کشور در آن شرکت کرده بودند، ترانه اسرائیلی “توی” (اسباب بازی) برنده بهترین ترانه شد و از این رو مسابقات مزبور سال آینده باید در اسرائیل برگزار گردد.

آگاهان می گویند که علیرغم این فراخوانی به تحریم اسرائیل بعید می نماید که کشوری از شرکت در این رقابت در اسرائیل خودداری ورزد.