هواپیماهای مسافری هندی، در پرواز از اسرائیل، از حریم هوایی عربستان می گذرند

در ادامه دیدار رسمی نخست وزیر اسرائیل از هند، خبرنگاران اسرائیلی گزارش دادند که توافق مهمی بین اورشلیم و دهلی نو به دست آمده که به موجب آن از این پس هواپیماهای مسافربری که از اسرائیل به سوی هند پرواز می کنند، بتوانند از حریم هوایی عربستان سعودی بگذرند. چنین اجازه ای می تواند طول پرواز را به مدت دو ساعت کوتاه کند.

در حال حاضر هوایپماهای مسافری ناچار هستند شبه جزیره عربستان را دور بزنند و از طریق دریای عرب و اوقیانوس هند خود را به هند برسانند.

در یک سال اخیر گزارش های متعددی در مورد برخی همکاری ها و همآهنگی های پنهان بین اسرائیل و عربستان سعودی انتشار یافته که مورد تائید مقامات ارشد اسرائیلی نیز قرار گرفته است.

همراهان نخست وزیر اسرائیل در دیدار کنونی از هند گفتند که این موضوع در گفتگوهای دیروز (دوشنبه) بین نخست وزیران اسرائیل و هند با حضور رئیس کمپانی هوایی “ارایندیا” مورد توافق قرار گرفته و مقرر شده است که شرکت هندی خط هوایی مستقیمی را بین تل آویو و دهلی نو برقرار خواهد کرد که از عربستان اجازه خواهد گرفت از حریم هوایی آن کشور بگذرد.

آگاهان گفتند که این اقدام موجب خشنودی عمیق است، زیرا نه تنها مدت پرواز را دو ساعت کوتاه می کند و در نتیجه بهای بلیط نیز پائین می آید، بلکه گام مهم دیگری در راه عادی سازی روابط اسرائیل و عربستان برداشته می شود.

ولی هنوز معلوم نیست که عربستان این درخواست را بپذیرد – گرچه آگاهان می گویند که دولت جده می تواند ادعا کند که این اجازه را به یک کشور دوست خود، یعنی هند اعطا کرده و با اسرائیل ارتباطی ندارد.

شرکت هواپیمایی ار ایندیا تا بیست سال پیش به اسرائیل پروازهای منظم داشت. ولی به علت کمبود مسافر آن را متوقف کرد. در حال حاضر تنها شرکت اسرائیلی العال است که به هند پرواز می کند.

در سال های اخیر شمار گردشگران اسرائیلی و بازرگانانی که به هند می روند به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

یک دیدگاه

Comments are closed.