هواپیمای خصوصی اسرائیل، مدت یک روز تمام در فرودگاه بین المللی دوحۀ پایتخت قطر چه می کرده است؟

رسانه های همگانی در اسرائیل فاش ساختند که سه روز پیش (یکشنبه) یک هواپیمای خصوصی اسرائیلی مدت یک روز تمام در فرودگاه دوحۀ پایتخت قطر حضور داشته و سپس مستقیما به اسرائیل بازگشته است. مقامات دولت اورشلیم و امارات عربی متحده نسبت به این خبر سکوت کرده اند، ولی رسانه ها می کوشدند حدس بزنند که این هواپیما حامل چه افراد و یا تجهیزاتی از اسرائیل به دوحۀ بوده، و یا به عکس چه نوع کالا و یا تجهیزاتی را از آن امیرنشین به اسرائیل منتقل ساخته است.

در گزارش آمده است که این هواپیمای خصوصی که نوع آن اعلام نشده، از اسرائیل به اردن پرواز کرد و پس از یک توقف کوتاه رهسپار دوحۀ  گردیده و مدت یک روز تمام در قطر بوده است.

امیرنشین قطر با حکومت اسلامی ایران مناسبات دوستانه دارد و با سازمان های ترور فلسطینی و از جمله حماس نیز در ارتباط نزدیک است و همزمان، به روابط گرمی با اسرائیل ادامه می دهد.

چند اسرائیلی که از روی تفنن، مسیر پرواز هواپیماها را دنبال می کنند، به خبرنگاران گفتند که پرواز هواپیماهای چند نفره و کوچک اسرائیلی به امیرنشین امر تازه ای نیست، و تقریبا هر روز صورت می گیرد. ولی این آخرین پرواز و به ویژه اقامت یک روزه در دوحۀ پرسش های زیادی برانگیخته است.

این پرواز در زمانی صورت می گیرد که اسرائیل و امیر نشین های عرب دست اتحاد به یکدیگر داده و می کوشند به آگاهی کشورهای دیگر برسانند که پایان بخشیدن به تحریم های تسلیحاتی علیه حکومت ایران، تا چه حد ممکن است برای کشورهای منطقه خطرناک بوده و امنیت آنها را هدف قرار دهد.

حکومت اسلامی ایران می کوشد بیانیه ای را که از جانب شورای همکاری خلیج فارس در این زمینه انتشار یافته بی اهمیت جلوه دهد و از جمله ادعا می کند که این بیانیه بدون رای گیری صادر شده و همه امیرنشین های با آن ابراز موافقت نکرده اند.

سپاه پاسداران تهدید کرده که اگر این قطعنامه تصویب شود، کشتی های باری کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و همچنین نفتکش های آن ها را رهگیری خواهد کرد.