هولوکاست: داستان بانویی که در اردوگاه مرگ آشوویتس به دنیا آمد و نجات یافت و هنوز زنده است

بانویی که در اردوگاه مرگ آشوویتس چشم به جهان گشود و سه هفته پس از آن، توسط ارتش متفقین از آن جهنم سودان در حالی که تنها یک کیلوگرم وزن داشت، نجات یافت

ماجرای دردناک هولوکاست یا شوآ، که در تاریخ بشری هرگز جنایاتی در ابعاد آن رخ نداده، داستان های بسیار دارد. شش میلیون و بیشتر از آن داستان دارد. زیرا هر انسان یهودی که جان باخت، داستان خویش را داشت و همه آنهایی نیز که از این جهنم سوزان جان بدر بردند، داستان های خویش را دارند.  یکی از داستان های شگفت انگیز به سرنوشت بانویی مربوط می شود که در اردوگاه مرگ به دنیا آمد و معجزه آسا از مرگ نجات یافت و امروز همچنان فعال و سرزنده است

این یکی از داستان های پرامید جهنم سوزانی است که اردوگاه مرگ آشوویتس نام دارد. حکایت بانویی به نام آنجلا اُرُس ریخت می باشد که سه هفته پیش از ورود ارتش متفقین به اردوگاه مرگ آشویتس در لهستان به دنیا آمد. او تعریف می کند که مادرش در آن هنگام یک بانوی جوان و ۲۶ ساله بود که به اردوگاه مرگ آشویتس فرستاده شد. در آن محیط جهنمی معمولا زنان باردار را مستقیما به حمام های گاز خفه کننده می فرستادند تا به وضع فجیعی کشته شوند و سپس اجساد آن ها را در کوره های آدم سوری به خاکستر مبدل می ساختند.

ولی در آن هنگام یک پزشک نا انسان آلمانی به نام دکتر یوزف مِنگِله قسط داشت روی زنان باردار تحقیقاتی کند و از این رو دستور داد که مادر آنجلا زنده بماند. منگله که لقب او را ملک الموت گذاشته بودند، زوی این بانوی باردار انواع آزمایش ها را بدون به کار بردن داروی بیهوشی آزمایش کرد تا پی ببرد که چگونه می توان زنان را با یک تزریق عقیم کرد تا زنان یهودی نتوانند فرزندانی به دنیا آورند و نسل آنها منقرض گردد. ولی آن مادر جوان، از همه این آزمایش های غیرانسانی و پردرد جان سالم به در برد و چند روزی پس از آن که منگله او را رها ساخت، در گوشه ای به دور از چشمان سربازان نازی، فرزند خود را به دنیا آورد و توانست او را به شیوه ای پنهان کند که زنده بماند و سربازان به وجود او پی نبرند. سه هفته پس از تولد آنگلا بود که سربازان ارتش های متفقین اردوگاه مرگ آشویتس را آزاد کردند و آن یهودیان نگون بختی که هنوز زنده مانده بودند نجات یافتند و آنگلا به عنوان یک نوزاد سه هفته ای که فقط یک کیلو وزن داشت، به دست پرستاران سپرده شد و به تدریج رشد کرد و به زندگی عادی بازگشت. آنجلا سوگند خورده بود که هرگز به خاک آلمان پای نخواهد گذاشت. ولی او را برای ادای شهادت علیه نازی ها به دادگاه آلمان دعوت کردند و توانست در اجرای عدالت سهمی داشته باشد. خانم آنگلا اکنون هفتاد و پنج سال سن دارد و در حالی که همه بازماندگان اردوگاه های مرگ نازی سال های هشتاد و نود زندگی خود را میگذرانند، شاید خانم آنگلا آخرین بازمانده جنایات نازی ها، در تاریخ ثبت خواهد شد. او می گوید: من زنده ماندم و کشور اسرائیل استقلال خود را بازیافت و قوم یهود دوباره به شکوه و شکوفایی خویش دست یافت و این بزرگترین لذت زندگی من است